Menu Zavrieť

Ukážka strany

Toto je vzorová stránka. Je odlišná od blogu, pretože zostane na jednom mieste a zobrazí sa vo vašej navigácii na stránkach (vo väčšine tém). Väčšina ľudí začína stránkou O nás, ktorá ich predstavuje potenciálnym návštevníkom. Mohlo by to vyzerať nejak takto:

Ahojte! Cez deň pracujem ako poslíček na bicykli, po nociach robím najlepšie drinky v príjemnom bare a toto je moja webstránka. Bývam v Trenčíne, mám škrečka Igora a niekedy mám rande aj so svojím mestom (nejdem do baru ale napr. len tak chodím).

…alebo niečo takéto:

Spoločnosť XYZ Doohickey bola založená v roku 1971 a odvtedy poskytuje verejnosti kvalitné služby. Nachádza sa v meste Gotham City, XYZ zamestnáva viac ako 2 000 ľudí a robí všetky druhy úžasných vecí pre komunitu Gotham.

Toto je tabuľka z TablePress

Číslo zmluvyRokTyp zmluvyPredmetDátum podpisuPlatnosť doZmluvné stranyCelková suma zmluvy v EURDátum zverejneniaDokumenty
01/20212022Zmluvao dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciuou10.01.2022Mgr. Lucia Vargová, Levice/ Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice IČO:37 864 386podľa spotreby08.02.2022
2022Licenčná zmluva koncového užívateľaLicenčná zmluva k informačnému systému pod názvom "Karierko"13.01.202231.08.2022Career Gudiance, s. r. o., Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava, IČO: 53645995/ Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice IČO:37 864 386450,00 € bez DPH08.02.2022
14/2021/ZŠ2021Nájomná zmluvaZmluva o prenájme telocvične18.10.202130.06.2022PALAS-Volejbalový klub Levice, IČO: 17639247/ Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice IČO:37 864 38610,00 €/hod.15.11.2021
2021ZmluvaZmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. zákonníka práce07.09.2021neurčitoLUNYS, s. r. o., Hlavná 4512/96 059 51 Poprad, IČO: 36472549/ Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice IČO:37 864 38611.10.2021
2021Dohoda Dohoda o vzájomnej spolupráci pri účasti školy v programe "Školy, ktoré menia svet."26.07.202114.07.2023Inštitút pre aktívne občianstvo, Úzka 31, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 42448450/ Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice IČO:37 864 386300,00 EUR/rok11.10.2021
2021DodatokDodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 4.5.202025.05.202130.06.2022Indícia, n. o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava, IČO: 45736286/ Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice IČO:37 864 38603.06.2021
STDV21_162021ZmluvaO poskytnutí grantu na projekt Spojíme sily15.04.202110.07.2021Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2, IČO: 31784828 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice IČO:37 864 3861 500,00 EUR20.05.2021
2021Darovacia zmluvanábytok do kancelárie ZRŠ ISCED 129.03.2021neurčitoGSK Consumer Healthcare Levice, Ul. E. Sachsa 4-6, IČO:47249153 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice IČO:37 864 386v texte20.05.2021
2021Dodatoko poskytnutí ponuky E.Partner09.03.202109.03.2022ZSE energia, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 677 281 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice IČO:37 864 386v texte20.05.2021
2021Darovacia zmluvaDar na projekt Outdoorové vzdelávanie08.02.2021Tatra banka odštepný závod Raiffeisen banka, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00686903/ Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice IČO:37 864 3861 000,00 EUR20.05.2021
ZK01/VK/09/09/3732021Dodatok k Zmluveo poskytovaní služieb č. VK/09/09/373 zo dňa 25.09.2009 v znení jej neskorších zmien a doplnkov10.02.2021doba neurčitáKOMENSKY, s. r. o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice, IČO:43908977/ Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice IČO:37 864 38607.03.2021
168/2021/UMB-PP2021ZmluvaZmluva o spolupráci pri vykonávaní priebežnej náčuvovej, výučbovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe10.02.202131.08.2021Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná č. 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO:30232295/ Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice IČO:37 864 386v texte07.03.2021
2021Všeobecné obchodné a dodacie podmienkyVšeobecné obchodné a dodacie podmienky Chemolak a. s.01.01.202131.12.2021Chemolak, a.s. Smolenice, Podniková predajňa Nádražný rad č. 2, 934 01 Levice/ Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice IČO:37 864 38607.03.2021
2020Dohoda o ceneDohoda o cene na rok 202108.12.202031.12.2021Veolia Teplo Levice, s. r. o., Námestie E. M. Šoltésovej 14, 934 01 Levice, IČO:45560404/ Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice IČO:37 864 386v texte07.03.2021
STDG20_0572020Zmluvao poskytnutí grantu na projekt Digitálne vzdelávanie03.12.202015.06.2021Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2, IČO:31784828/ Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice IČO:37 864 386992,40 EUR07.03.2021
2020Dohodao podmienkach poskytnutia a použitia finančného grantu v rámci projektu "Program podpory lokálnych komunít"09.11.2020v texteNadácia COOP Jednota Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, IČO:30789214/ Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice IČO:37 864 3866.000,00 EUR07.03.2021
3-SPVN/20202020Zmluva o poskytnutí grantu28.10.202015.07.2021Nitrianska komunitná nadácia, Farská 5 949 01 Nitra, IČO:37869281/ Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice IČO:37 864 3861.000,00 EUR07.03.2021
01/20202020Darovacia zmluvadarovanie tlačiarne26.10.2020Kucminová/ Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice IČO:37 864 38607.03.2021
51900547112020Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu alebo programuUzatvorenie úrazového poistenia uchádzačov o zamestnanie, ako osoba zúčastňujúca sa projektu v zmysle ust. §54 ods. 1 písm. a)30.10.202030.04.2021Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31595545/ Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice IČO:37 864 38612,00 EUR13.11.2020
20/15/054/1732020Dohodao zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej osobe26.10.202030.04.2021ÚPSVaR Levice, Ľ. Štúra 53, 934 01 Levice, IČO:30794536/ Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice IČO:37 864 386345,24 EUR13.11.2020
2020Zmluvao obchodných a dodacích podmienkach 24.09.202031.12.2020COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo Dopravná 14, 934 01 Levice, IČO: 34150056/ Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice IČO:37 864 3861550,00 EUR08.10..2020
PZS/20/05/00032020Zmluvao poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov škôl25.05.2020Periskop s. r. o. - člen Komensky Group, Park Mládeže 630/1, 040 01 Košice, IČO: 50774336/ Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice IČO:37 864 38624,00 EUR18.06.2020
2020Zmluva o poskytovaní služieb04.05.202030.06.2021Indícia, n. o., Rovniankova 15, 851 02 Bratislava, IČO: 45736286/ Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice IČO:37 864 38610 760,00 EUR bez DPH04.05.2020
13/2020/ZŠ2020Nájomná zmluvaprenájom stredne veľkej telocvične na cvičenie s vlastnou váhou04.02.202030.06.2020Albína Koorenhof/ Mesto Levice, Nám. hrdinov 1, 934 01 Levice, IČO:00307203 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice IČO:37 864 38610,00 EUR/hod.15.02.2020
51900510202020Poistná zmluvaúrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby29.01.202030.06.2020Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO:31595545 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice IČO:37 864 3866,64 EUR30.01.2020
20/15/52A/52020Dohodao zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe29.01.202030.06.2020Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ. Štúra 53, 934 01 Levice, IČO:30794536 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice IČO:37 864 386v texte30.01.2020
185/2011/SIT2019Dohodao cene výroby a dodávky tepla a tepelnej energie na rok 202010.01.202031.12.2020Veolia Teplo Levice, s. r. o., Námestie E. M. Šoltésovej 14, 934 01 Levice, IČO:45560404 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice IČO:37 864 386v texte14.01.2020
2019Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu pre odberateľov kategórie maloodber firmy a organizácie - malé podnikyzmena zmluvy o združenej dodávke plynu a to voľbou programu BIZNIS Benefit za podmienok uvedených v dodatku16.12.201930 mesiacovinnogy Slovensko s. r. o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO:44291809 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice IČO:37 864 386zľava 3%18.12.2019
001/20172019Dodatok č. 2 k Rámcovej dohodepredĺženie platnosti rámcovej dohody o dodávke kancelárskych potrieb16.12.201931.12.2020MIRA OFFICE s. r. o., Tulipánova 6, Želiezovce, IČO:36761176 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice IČO:37 864 38618.12.2019
2019Zmluva o obstaraní zájazdu - Škola v prírode20.11.2019CK Andromeda, s.r.o., Opatovce nad Nitrou 622, 972 02, IČO:52139859 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice IČO:37 864 38683,50 EUR/žiak12.12.2019
2019Zmluva o obstaraní zájazdu - Lyžiarsky výcvik11.11.2019CK Andromeda, s.r.o., Opatovce nad Nitrou 622, 972 02, IČO:52139859 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice IČO:37 864 386150 EUR/žiak12.12.2019
12/2019/ZŠ2019Nájomná zmluvaprenájom stredne veľkej telocvične školy16.10.201916.06.2020Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 01 Levice, IČO:00 307 203 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice IČO:37 864 386 / PALAS-Volejbalový klub Levice, IČO:17 639 24710,00 EUR/hod.5.11.2019
117207418Z1252019Výpoveď zmluvyo poskytovaní verejných služieb - mobilný internet - deaktivácia03.10.201921.11.2019Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:35 763 469 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice, IČO:37 864 3864.10.2019
20282289572019Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb, poskytnutie zľavy, č.t. 036622150802.10.201902.10.2021Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice, IČO:37 864 38619,99 EUR/mes4.10.2019
20301511092019Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb, poskytnutie zľavy, č.t. 036631304102.10.201902.10.2021Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO:35 763 469 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice, IČO:37 864 38630,00 EUR/mes4.10.2019
20293705332019Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb, poskytnutie zľavy, č.t. 036634574202.10.201902.10.2021Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice, IČO:37 864 38630,00 EUR/mes4.10.2019
2019Zmluva o nájme a poskytovaní služiebprenájom, servis a údržba zariadení, prípadne aj dodávka spotrebného materiálu24.09.201930.09.2024Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31 338 551 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice, IČO:37 864 386Paušál 150,02 EUR/mes. + strana ČB A4 0,007 EUR/ks + strana F A4 0,035 EUR/ks4.10.2019
11/2019/ZŠ2019Nájomná zmluvao prenájme telocvične12.09.201931.05.2020Peter Pásztor / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice, IČO: 37 864 38610,00 EUR/hod.2.10.2019
2019Zmluva o spolupráci a kúpna zmluvaposkytnutie pomoci na zabezpečovanie dodávania mlieka, mliečnych výrobkov, ovocia,zeleniny a výrobkov z nich, sprievodných vzdelávacích opatrení a popagácie v rámci školského programu pre školské roky 2018/2019 - 2022/202320.09.2019Fresco plus, s. r. o., Škultétyho 3030/1, 831 04 Bratislava, IČO: 50 012 070 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice, IČO: 37 864 386v texte25.9.2019
2019Darovacia zmluvauzatvorená podľa §628 a nasl. Občianskeho zákonníka - darovanie knihovničkyDarca - súkromná osoba / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice, IČO:37 864 3864.9.2019
TS/103/20082019Dodatok č. 1k zmluve technickej služby o pozáručnom servise a revíznych prehliadkach poplachového systému na hlásenie narušenia TS/103/2008. (zmena právnej formy vykonávateľa z fyzickej osoby na právnickú osobu)19.08.2019neuvedenáZASYS, s. r. o., Východná ul. 3135/36, 934 01 Levice, IČO: 50 931 083 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice, IČO: 37 864 3864.9.2019
2019Zmluva o grantovom účte29.07.2019neuvedenáPrima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice, IČO:37 864 3861.8.2019
521026422019Dodatok k zmluveDodatok č. 1 k zmluve č. 5210264230.05.201931.05.2019Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31 338 551 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice, IČO: 37 864 3861.8.2019
521026372019Dodatok k zmluveDodatok č. 1 k zmluve č. 5210263730.05.201931.08.2019Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31 338 551 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice, IČO: 37 864 3861.8.2019
521026412019Dodatok k zmluveDodatok č. 1 k zmluve č. 5210264130.05.201931.08.2019Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31 338 551 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice, IČO: 37 864 3861.8.2019
2019Kolektívna zmluvaKolektívna zmluva na roky 2019-202101.07.201931.12.2021Základná organizácia OZ PŠaV pri Základnej škole Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 42 365 988 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01  Levice, IČO: 37 864 386v texte8.7.2019
01/20192019Zmluvao dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou prostredníctvom ZŠ A. Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice02.07.2019doba neurčitáBytová jednotka v nadstavbe "D" pavilónu ZŠ A. Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, Dopravná 35 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01  Levice, IČO: 37 864 3862.7.2019
0610/2018-D12019Zmluvao poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/2016/2018, dodatok č. 103.06.2019MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava, IČO: 00 164 381 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice, IČO: 37 864 386224.550,0011.6.2019
2019/01ZUC0282019Zmluvao poskytnutí finančného príspevku16.05.201930.11.2019Nadácia EPH, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice, IČO: 37 864 3861.000,0010.6.2019
04642/2019/TS/OBPr-0032019Zmluvao poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb27.05.2019doba neurčitáNárodný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, Bratislava, IČO: 36 061 701 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 3864.6.2019
2019Darovacia zmluvao darovaní finančných prostriedkov na výstavbu školského bludiska02.05.2019Tatra banka, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka, Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO:00 686 930 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO:37 864 3861.000,0031.5.2019
2019Zmluvao vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 21. ročníka trunaja McDonald´s Cup 2018/201913.05.20191st CLASS AGENCY, s. r. o., Blagoevova 8, 851 04 Bratislava, IČO:36 812 781 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO:37 864 386200,0016.5.2019
18/15/52A/1252019DohodaDodatok č. 1 k dohode o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou doborvoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe08.03.2019Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ. Štúra 53, 935 03Levice, IČO:30794536 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice, IČO:3786438618.3.2019
001/20172019Dodatokk rámcovej dohode č. 001/2017 - predĺženie rámcovej dohody19.12.201831.12.2019MIRA OFFICE s. r. o., Tulipánova 6, Želiezovce / Základná škola Andeja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 38619.12.2018
185/2011/SIT2019Dohodao cene výroby a dodávky tepla a tepelnej energie na rok 201919.12.201831.12.2019SI Teplo, s. r. o., Námestie E. M. Šoltésovej 14, 934 01 Levice, IČO: 45 560 404 / Základná škola Andeja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 386v texte19.12.2018
51900450592018Zmluvao úrazovom poistení uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby30.11.201831.05.2019KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s., Štefánikova 17, 811 05 Bratislava / Základná škola Andeja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 3866,6419.12.2018
10301632018Dodatok č. 1k zmluve o zabezpečení odpadového hospodárstva uzatvorená podľa §269 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení č. 103016323.11.2018Tekovská ekologická s. r. o., 935 33 Nový Tekov č. 133, IČO: 34 131 451 / Základná škola Andeja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 386v texte23.11.2018
18/15/52A/1252018Dohodao zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej sobe alebo fyzickej osobe22.11.201831.05.2019Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ. Štúra 53, 934 03 Levice, IČO: 30 794 536 / Základná škola Andeja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 386300,12 /mesiac22.11.2018
2018Zmluvao tanečnom programe - zabezpečenie a zrealizovanie výchovného koncertu29.10.2018BD-production, s.r.o., M. R. Štefánika 1152/26, 926 01 Sereď, IČO: 48 049 115 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 386420,006.11.2018
18/15/010/882018Dohodao pomoci v hmotnej núdzi 26.10.201831.12.2019Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ. Štúra 53, 934 01 Levice, IČO: 30 794 536 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 38626.10.2018
3217182018Zmluvao servisnej službe19.10.2018ILLE - Papier - Service SK, spol. s r. o., Lichardova 16, 909 01 Skalica, IČO: 36 226 947 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 386viď. zmluva23.10.2018
2018Zmluva o spoluprácidodávka ovocia, zeleniny a čerstvej ovocnej a zeleninovej šťavy, ovocného pyré, sušených lupienkov01.10.2018Fresco plus, s.r. o., škultétyho 1, Bratislava, IČO: 50 012 070 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 386v texte01.10.2018
VK/09/09/3732018Dodatok č. 1k zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/09/21.09.2018KOMENSKY, s. r. o., Park mládeže 1, Košice, IČO: 43 908 977 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 38621.09.2018
9/2018/ZŠ2018Nájomná zmluvao prenájme telocvične12.09.201821.06.2019PALAS - Volejbalový klub Levice, IČO: 17 639 247 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 38610,00 /hod.12.09.2018
10/2018/ZŠ2018Nájomná zmluvao prenájme telocvične11.09.201831.05.2019Peter Pásztor, Dolná Seč 53 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 38610,00 /hod.11.09.2018
8/2018/ZŠ2018Nájomná zmluvao prenájme telocvične03.09.201828.09.2018PALAS - Volejbalový klub Levice, IČO: 17 639 247 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 38610,00 /hod.03.09.2018
2018/SZ32002018Zmluvao poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu21.08.2018ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov, IČO: 46 754 768 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 386viď. zmluva21.08.2018
7/2018/ZŠ2018Nájomná zmluvao prenájme telocvične11.06.201831.07.2019Jana Pavlíková / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 38612,00 /hod.11.06.2018
2-SPVN/20182018Zmluvao poskytnutí grantu na projekt: Kuchynka06.06.201830.11.2018Nitrianska komunitná nadácia, Farská 5, 949 01 Nitra, IČO: 37 869 281 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 3861.000,0006.06.2018
2018Zmluvao poverení spracúvaním osobných údajov25.05.2018neurčitoMesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 01  Levice, IČO: 00 307 203 / Základná škola Andeja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 38625.05.2018
2018Zmluvao spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom25.05.2018neurčitáKOMENSKY, s.r.o., Park mládeže 1, 040 01 Košice, IČO: 43 908 977 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 38625.05.2018
0105152018DodatokPonuka E-Benefit k Zmluve o združenej dodávke elektriny02.05.201801.05.2019ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, IČO: 36 677 281 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 386v texte02.05.2018
2018Zmluvao vplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 20. ročníka turnaja McDonald´s Cup 2017/201830.04.20181st CLASS AGENCY, s. r. o., Blagoevova 8, 851 04 Bratislava, IČO: 36 812 781 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 386200,0030.04.2018
6/2018/ZŠ2018Nájomná zmluvao prenájme stredne veľkej telocvične08.01.201830.06.2018PALAS - Volejbalový klub Levice, IČO: 17 639 247 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 38610,00 /hod.08.01.2018
2017/12/0052017Zmluvao spolupráci na projekte EDUCATE Slovakia08.01.201819.01.2018ŠD Andreja Hlinku 4, 949 01 Nitra, IČO: 35 606 061 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 386150,0008.01.2018
1-1077948561942017Dodatokk zmluve o poskytovaní verejných služieb22.12.201730 mes.Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 38630,00 /mes.16.01.2018
1-1077943229522017Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb22.12.201730 mes.Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 38630,00 EUR/mes.16.01.2018
1-1077946786642017Dodatokk zmluve o poskytovaní verejných služieb22.12.201730 mes.Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 38630,00 EUR/mes.16.01.2018
185/2011/SIT2017Dohodao cene tepla na rok 2018 a ročné objednané množstvo tepla pre rok 201821.12.201731.12.2018SI Teplo, s. r. o., Námestie E. M. Šoltésovej 14, Levice, IČO: 45 560 404 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 386v texte21.12.2017
17/15/010/1552017Dohodaaplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe12.12.201731.12.2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice, Ľ. Štúra 53, 934 01 Levice, IČO: 30 794 536 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice IČO: 37 864 38615.12.2017
Cloetta 9-11-003-20172017Zmluvao poskytnutí finančného príspevku na realizáciu projektu Rozprávková škola pre všetkých30.11.201730.06.2018Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava, IČO: 31 753 833 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice IČO: 37 864 386757,00 EUR15.12.2017
CVT18/01022017Rámcová zmluvao obstaraní podujatia30.11.2017Asociácia pre mládež, vedu a techniku-AMAVET, Hagarova 4, Bratislava IČO: 00 684 040 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice IČO: 37 864 38608.12.2017
5/2017/ZŠ2017Nájomná zmluvana prenájom telocvične15.11.201719.12.2017GasTrading, s.r.o., Ul. Zeppelina 7, Levice IČO: 36 285 871 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice IČO: 37 864 38610,00 EUR/hod.27.11.2017
2017Zmluvao poskytovaní praktického vyučovania žiaka v študijnom odbore pedagogické lýceum13.11.201730.06.2018Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice IČO: 00 162 795 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice IČO: 37 864 38615.11.2017
4/2017/NZ/OSEM2017Nájomná zmluvana prenájom telocvične31.10.201726.02.2018Mgr. Pavel Pilinský, Ul. Z. Nejedlého 1718/20, 934 01 Levice / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice IČO: 37 864 3869,00 EUR/hod.06.11.2017
3/2017/NZ/OSEM2017Nájomná zmluvana prenájom telocvične18.09.201728.12.2017Juraj Janco, Dlhá 46, Kalná nad Hronom / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 38610,00 EUR/hod.17.10.2017
2017Zmluva o spolupráciposkytovanie kvalitného ovocia a zeleniny na priamy konzum deťom a žiakov a tiež poskytovanie šťiav18.09.201729.06.2018Fresco plus, s. r. o., Škultétyho 3030/1, Bratislava, IČO: 50 012 070 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 386v texte zmluvy28.09.2017
2/2017/NZ/OSEM/ZŠ2017Nájomná zmluvana prenájom telocvične14.09.201728.05.2018Peter Pásztor, Dolná Seč 53 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 38610,00 EUR/hod.28.09.2017
2017-1-DE03-KA2019-035645_22017Zmluva o poskytnutí grantu na projekt v rámci programu ERASMUS+13.09.201731.08.2020Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Križkova 9, Bratislava, IČO: 30 778 867 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 38628 520,00 EUR28.09.2017
2017Zmluva o dielona vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok13.09.2017Bc. Matej Darfáš, Nezabudková 14, Bratislava, IČO: 44 381 361 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 386950,00 EUR28.09.2017/td>
002/20172017Rámcová kúpna zmluvadodávka tovaru - školské potreby a pomôcky 13.09.201715.09.2019MIRA OFFICE s. r. o., Tulipánová 6, Želiezovce IČO: 36 761 176 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice IČO: 37 864 3862.800,0028.09.2017
1/2017/NZ/OSEM2017Nájomná zmluvana prenájom telocvične21.08.201718.12.2017Eszter Néveri, Vajanského ul. 2386/4, Levice / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 38610,00 EUR/hod.28.09.2017
2017Dodatok k zmluveo združenej dodávke plynu pre odberateľov kategórie maloodber firmy a organizácie - malé podniky14.08.201730 mes.innogy Slovensko, s. r. o, Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava IČO: 44 291 800 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 38615.08.2017
120/20172017Zmluva o dielona dodávku a montáž plastových okien a doplnkov20.07.201728.08.2017FENSTER EKO s. r. o., M. Rázusa 42, Prievidza, IČO: 36 329 789 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 3864.154,9307.08.2017
94086325832017Zmluvao združenej dodávke elektriny na dodávku elektriny do odberného miesta č. 310700037807.06.201717.05.2018ZSE energia, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 677 281 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 38617.07.2017
TS/141/20172017Zmluvatechnickej služby o pozároučnom servise a revíznych prehliadkach elektrického zabezpečovacieho systému11.05.201731.12.2020Ľubica Brecsková - ZASYS, Východná 3135/36, Levice, IČO: 41 773 811 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 386100,00 EUR bez DPH05.06.2017
002/20172017Rámcová dohodauzavretá podľa ust. § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov - na dodávku čistiacich prostriedkov17.05.201725.05.2019TORBIA, s. r. o., Piaristická 6667, Trenčín, IČO: 36 343 129 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 38602.06.2017
2017Zmluvao vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 19. ročníka turnaja McDonald´s Cup 2016/201702.05.20171st CLASS AGENCY, s.r.o., Blagoevova 8, Bratislava, IČO: 36 812 781 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 386100,0016.05.2017
2017Zmluvao výpožičke - bezplatné užívanie výrobkov uvedených v prílohe č. 110.04.201731.12.2018Nezisková organizácia EDULAB, Rigeleho 1, Bratislava, IČO: 45 738 424 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 38603.05.2017
1216776642017Zmluvao pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa dodistribučnej sústavy12.04.2017neurčitá dobaZápadoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 38658,7219.04.2017
OU-NR-OS1-2017/0160922017Zmluvana organizačné a materiálno-technické zabezpečenie okresného kola športovej súťaže v minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa ZŠ McDonald´s Cup v okrese Levice, v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 201719.04.201703.04.2017MV SR, Okresný úrad Nitra, odbor školstva, Štefánikova trieda 69, Nitra IČO: 00 151 866 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice IČO: 37 864 38678,8211.04.2017
OU-NR-OS1-2017/0171142017Zmluvana organizačné a materiálno-technické zabezpečenie okresného kola Biologickej olympiády kategórie D pre žiakov ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií v okrese Levice v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 201718.04.201703.04.2017MV SR, Okresný úrad Nitra, odbor školstva, Štefánikova trieda 69, Nitra IČO: 00 151 866 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice IČO: 37 864 386157,4611.04.2017
2017Zmluvao spolupráci v poskytovaní služieb v oblasti zotavovacích podujatí v roku 201722.03.201720.05.2017CK-Mgr. Dana Chebeňová, Tatranská 95, 974 01 Banská Bystrica IČO: 30 564 727 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 38695,00 EUR/žiak/deň31.03.2017
LV-17-00006/HM1700152017Zmluva o dielodemontáž, likvidácia a montáž nových dverí podľa individuálnych požiadaviek objednávateľa v zmysle cenovej ponuky HM17001529.03.2017Helena Myjavská-Helen, Cintorínska 163/16, 935 31 Horná Seč, IČO: 46 604 065 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 3863.840,2930.03.2017
117207270D1062017Dodatokk Zmluve o poskytovaní verejných služieb, uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov22.03.2017Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 38623.03.2017
117207418D1262017Dodatokk Zmluve o poskytovaní verejných služieb, uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov22.03.2017Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 38623.03.2017
117207418Z1252017Zmluvao poskytovaní verejných služieb - služba Mobilný internet22.03.2017Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 38623.03.2017
3/2017/0142017Zmluvao úhrade preddavkov za podkytnutý tovar10.03.2017neurčítáŠEVT, a.s., Cementárenská cesta č. 16, Banská Bystrica, IČO: 31 331 131 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 38610.03.2017
OU-NR-OS1-2017/0130472017Zmluvana organizačné a materiálno-technické zabezpečenie okresného kola športovej súťaže vo vybíjanej žiačok ZŠ a osemročných gymnázií v okrese Levice, v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 201706.03.201712.05.2017MV SR, Okresný úrad Nitra, odbor školstva, Štefánikova trieda 69, Nitra IČO: 00 151 866 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice IČO: 37 864 386147,9009.03.2017
OU-NR-OS1-2017/0130272017Zmluvana organizačné a materiálno-technické zabezpečenie okresného kola Biologickej olympiády kategórie E pre žiakov ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií v okrese Levice v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 201703.03.201721.04.2017MV SR, Okresný úrad Nitra, odbor školstva, Štefánikova trieda 69, Nitra IČO: 00 151 866 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice IČO: 37 864 386247,7709.03.2017
001/20172017Rámcová dohodana dodávku kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera 08.02.201731.12.2018MIRA OFFICE s. r. o., Tulipánová 6, Želiezovce IČO: 36 761 176 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice IČO: 37 864 38615.02.2017
OU-NR-OS1-2017/0033862017Dodatok ku zmluvena organizačné a materiálno-technické zabezpečenie okresného kola BiO kategórie C pre žiakov základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií v okrese Levice v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 201725.01.201709.03.2017MV SR, Okresný úrad Nitra, odbor školstva, Štefánikova trieda 69, Nitra IČO: 00 151 866 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice IČO: 37 864 38627.01.2017
OU-NR-OS1-2017/0033862017Zmluvana organizačné a materiálno-technické zabezpečenie okresného kola BiO kategórie C pre žiakov základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií v okrese Levice v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 201723.01.201709.03.2017MV SR, Okresný úrad Nitra, odbor školstva, Štefánikova trieda 69, Nitra IČO: 00 151 866 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice IČO: 37 864 386123,4925.01.2017
185/2011/SIT2017Dohoda o ceneDohoda o cene tepla na rok 2017 a ročné objednané množstvo tepla pre rok 201710.01.201731.12.2017SI Teplo, s. r. o., Námestie E. M. Šoltésovej 14, Levice, IČO: 45 560 404 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 386v texte17.01.2017
2017Dodatokk Zmluve o združenej dodávke elektriny - Ponuka E. Benefit na rok 201709.01.201731.12.2017ZSE Energia, a. s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 677 281 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 38617.01.2017
1410201492017Dodatok č. 1k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia č. 141020149 na odber a likvidáciu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu01.01.2017Waste transport, a.s., Kukuričná 8, Bratislava, IČO: 36 046 221 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, IČO: 37 864 386v texte17.01.2017
16/15/010/1692016Dohodaaplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe06.12.201631.12.2017ÚPSVaR Levice, Ľ. Štúra 53, 934 01 Levice / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice21.12.2016
26/2016/NZ/OSEM2016Nájomná zmluvaprenájom stredne veľkej telocvične na florbal pre deti vo veku 7 - 8 rokov12.10.201614.02.2017Mgr. Pavel Pilinský, Ul. Zd. Nejedlého 1718/20, 934 01 Levice / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice / Mesto Levice Námestie hrdinov 1, 934 01  Levice6,70 EUR / hod.27.10.2016
6591096231/12016PoistkaPoistenie malých a stredných podnikateľov25.09.201625.09.2017KOOPERATIVA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, Agentúra Nitra, Farská 1329/30, 949 01 Nitra / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice692,70 EUR24.10.2016
23/2016/NZ/OSEM2016Zmluva o vzájomnej spolupráciposkytnutie priestorov a zabezpečenie plynulého chodu pri organizovaní a vykonávaní vlastných školení Objednávateľa29.09.201630.06.2017Nezisková organizácia EDULAB, Rigeleho 1, 811 02 Bratislava / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice / Mesto Levice Námestie hrdinov 1, 934 01 Levice20,00 EUR / hod.17.10.2016
3130772016Zmluva o servisnej službeDodávka a servis dávkovačov uterákov, toaletného papiera, mydla a peny27.08.2016ILLE - Papier - Service SK, spol. s. r.o., Lichardova 16, 909 01 Skalica IČO: 36 226 947 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice137,76 EUR / servisné obdobie28.09.2016
17/2016/NZ/OSEM2016Nájomná zmluvaprenájom stredne veľkej telocvične - volejbalový tréning žiačok14.09.201630.06.2017Volejbalový klub PODLUŽIANKA Levice, Mlynská 2 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice6,70 EUR / hod.21.09.2016
16/2016/NZ/OSEM2016Nájomná zmluvaprenájom stredne veľkej telocvične - florbal14.09.201629.05.2017Peter Pásztor, Dolná Seč 53 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice9,00 EUR/hod.21.09.2016
2016Zmluva o spoluprácizabezpečenie dodávky ovocia, zeleniny a čerstvej ovocnej a zeleninovej šťavy, ovocné pyré určené na priamy konzum deťom a žiakom školy08.09.201630.06.2017Fresco s. r. o., Černyševského 26, Bratislava / Zákadná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levicev texte08.09.2016
1/20162016Zmluva o dieloOprava schodov pri "B" pavilóne, oprava stropu a steny a maľovanie školskej kuchyne, oprava olejových náterov - soklov21.07.201620.08.2016Ján Paraj st., Šarovce 281, 935 52 Šarovce / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice4.874,0022.07.2016
1-376506493752016Dodatok k zmluveo poskytovaní verejných lsužieb - balík služieb (t.č. 0366313041)16.05.201616.05.2018Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice20.05.2016
1-376514354072016Dodatok k zmluveo poskytovaní verejných služieb - balík služieb (t.č. 0366221508)16.05.201616.05.2018Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice20.05.2016
1-376516259932016Dodatok k zmluveo poskytovaní verejných služieb - balík služieb (t.č. 0366345742)16.05.201616.05.2018Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice20.05.2016
OU-NR-OS1-2016/0236932016Zmluvana organizačné a materiálno-technické zabezpečenie OK Biologickej olympiády kategórie F pre žiakov ZŠ v okrese Levice v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 201609.05.201616.06.2016Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice192,0611.05.2016
2016Zmluvao vyplatení príspevku na realizáciu obvodného kola trunaja McDonald´s Cup 2015/201605.05.20161st CLASS AGENCY, s.r. o, Blagoevova 8, 851 04 Bratislava / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika34, Levice100,0009.05.2016
2016Zmluvao elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb06.05.2016doba neurčitáDôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Eisteinova 25, 851 01 Bratislava / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice06.05.2016
OU-NR-OS1-2016/0217912016Zmluvana organizačné a materiálno-technické zabezpečenie okresného kola Biologickej olympiády kategórie D pre žiakov základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií v okrese Levice v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 201621.04.201631.05.2016Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01  Nitra / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice140,3604.05.2016
OU-NR-OS1-2016/0152782016Zmluvana organizačné a materiálno-technické zabezpečenie OK športovej súťaže v minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa ZŠ McDonaldś Cup v okrese Levice v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 201622.03.201618.05.2016Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice78,8215.04.2016
OU-NR-OS1-2016/0158682016Zmluvana organizačné a materiálno-technické zabezpečenie OK športovej súťaže vo vybíjanej žiačok ZŠ a osemročných gymnázií v okrese Levice v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 201622.03.201613.05.2016Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice147,9006.04.2016
OU-NR-OS1-2016/0178192016Zmluvana organizačné a materiálno-technické zabezpečenie OK Biologickej olympiády kategórie E pre žiakov ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií v okrese Levice v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 201622.03.201603.05.2016Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice241,2706.04.2016
2016Zmluvaspolupráca pri usporiadaní verejnej finančnej zbierky ,,Deň narcisov 2016,,02.03.201630.04.2016Liga proti rakovine Slovenskej republiky, Brestová 6, 821 02 Bratislava / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice15.03.2016
2/20162016Zmluva o dielostavebná akcia "Oprava "C" pavilónu - odizolovanie budovy, oprava opadanej fasády a natiahnutie novej omietky na budovu pavilónu "C"29.01.201631.03.2016LS spol. s r. o., Jesenského 1, 965 01 Žiar nad Hronom / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice35.859,7602.02.2016
OU-NR-OS1-2016/0028112016Zmluvana organizačné a materiálno-technické zabezpečenie OK Biologickej olympiády kategórie C pre žiakov ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií v okrese Levice v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 201620.01.201624.02.2016Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice120,9927.01.2016
36/2015/NZ/OSEM2015Nájomná zmluvao prenájme stredne veľkej telocvične školy23.11.201530.04.2016Peter Frečka, K. Marxa 13, Levice / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice10,00 EUR / hod21.12.2015
15/15/010/492015Dohodauzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení26.11.201531.12.2016Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Ľ. Štúra 53, 934 03 Levice / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice30.11.2015
185/2011/SITZmluvao dodávke a odbere tepla - Ročné objednané množstvo tepla pre rok 2016 a Dohoda o cene - maximálna cena tepla pre regulačný rok 201624.11.2015SI Teplo, s. r. o., Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice30.11.2015
2015Zmluvao vzájomnej spolupráci uzávretá v zmysle §269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka - poskytnutie priestorov15.10.201530.06.2016Nezisková organizácia EDULAB, Rigeleho 1, 811 02 Bratislava / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice / Mesto Levice, Nám. hrdinov 120,00 EUR / hod13.11.2015
65864775232015ZmluvaPoistenie malých a stredných podnikateľov25.09.201525.09.2016Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Agentúra Nitra, Farská 30, 949 01 Nitra 1 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice09.10.2015
65822602042015ZmluvaPoistenie zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO05.11.201405.11.2015Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Agentúra Nitra, Farská 30, 949 01 Nitra 1 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice09.10.2015
2015DodatokPonuka E. Benefit k zmluve o združenej dodávke elektriny24.07.201531.12.2016ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice07.10.2015
003/20152015Rámcová zmluvauzatvorená na dodávku tovaru - školské potreby a pomôcky29.09.201531.08.2017MEGGY s. r. o., Staničná 26, 951 73 Jelenec / Základná škola A. Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Leviceviď. príloha č.107.10.2015
32/2015/NZ/OSEM2015Nájomná zmluvauzatvorená v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Levice - príloha č. 5 na prenájom telocvične ZŠ21.09.201502.10.2015Peter Pásztor, Dolná Seč 53, 935 31 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice10,00 €/hod.02.10.2015
2015Zmluvao spolupráci v programe podpory spotreby ovocia a zeleniny pre deti a žiakov v školách v zmysle platnej legislatívy07.09.201530.06.2016Fresco s. r. o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Leviceviď. zmluva07.09.2015
2015Zmluva o dielooprava chodníkov a prístupových ciest v areáli školy30.07.2015Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice / SRRZ-RZ pri ZŠ Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice / STAVBY Nitra, s. r. o., Nitrianska 2, 949 01 Nitra19 848,56 EUR10.08.2015
NP014319499502015Zmluvao bezodplatnom prevode majetku štátu16.02.2015doba neurčitáNárodné športové centrum, Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice25.06.2015
521026372015Zmluvaprenájom, servis a údržba zariadenia ako aj dodávka spotrebného materiálu a papiera a ďalšie služby v rozsahu a za podmienok popísaných v tejto zmluve a vo Všeobecných podmienkach zmluvy09.06.201548 mesiacovKonica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice1,20 EUR/mes. 0,0192 EUR/ČB strana 0,06 EUR/F strana10.06.2015
52106412015Zmuvaprenájom, servis a údržba zariadenia ako aj dodávka spotrebného materiálu a papiera a ďalšie služby v rozsahu a za podmienok popísaných v tejto zmluve a vo Všeobecných podmienkach zmluvy09.06.201548 mesiacovKonica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice1,20 EUR/mes. 0,0192 EUR/ČB strana 0,06 EUR/F strana10.06.2015
521026422015Zmluvaprenájom, servis a údržba zariadenia ako aj dodávka spotrebného materiálu a papiera a ďalšie služby v rozsahu a za podmienok popísaných v tejto zmluve a vo Všeobecných podmienkach zmluvy09.06.201548 mesiacovKonica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice1,20 EUR/mes.10.06.2015
2015/20782015Čiastnová zmluvak rámcovej zmluve č. 2015/2077 - prenájom hnuteľných vecí v zmysle prílohy č. 114.05.201501.02.2020DATALAN a. s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice25,20 EUR s DPH/ rok01.06.2015
2015/20772015Rámcová zmluvaposkytnutie plnenia špecifikované na stránke www.NakupyPreSkoly.sk od spoločnosti DATALAN a. s.14.05.201501.02.2020DATALAN a. s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levicedo 20.000,0001.06.2015
OU-NR-OS1-2015/0219962015Dodatok č. 1 k zmluvena organizačné a materiálno-technické zabezpečenie okresného kola Biologickej olympiády kategórie F žiakov základných škôl v okrese Levice v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 201522.05.201530.06.2015Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice27.05.2015
OU-NR-OS1-2015/0219962015Zmluvana organizačné a materiálno-technické zabezpečenie okresného kola Biologickej olympiády kategórie F žiakov základných škôl v okrese Levice v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 201515.05.201504.06.2015Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice206,5622.05.2015
Z20151217_Z2015Dohodao zrušení (zániku) Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z20151217_Z zo dňa 05.03.201524.04.201530.04.2015Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice19.05.2015
2015Dodatok k zmluveo združenej dodávke plynu pre odberateľov kategórie maloodber firmy a organizácie - malé podniky v znení jej predošlých zmien14.05.201530 mesiacovRWE Gas Slovensko, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice14.05.2015
2015Zmluvao vyplatení Príspevku na realizáciu obvodného kola turnaja McDonald´s Cup 2014/201528.04.20151st CLASS AGENCY, s. r. o., Balagoevova 8, 851 04 Bratislava / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice100,00 EUR06.05.2015
OU-NR-OS1-2015/0196302015Zmluvana organizačné a materiálno-technické zabezpečenie OK Biologickej olympiády kategórie D pre žiakov ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií v okrese Levice v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 201522.04.201504.06.2015Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice134,69 EUR30.04.2015
50447/20112015Dohodao ukončení dodatku k zmluve č. 50447/201127.04.201531.05.2015Tatranská mliekareň a. s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice28.04.2015
OU-NR-OS1-2015/0185452015Zmluvana organizačné a materiálno-technické zabezpečenie okresného kola športovej súťaže v minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa základných škôl McDonald´s Cup v okrese Levice, v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 201514.04.201518.05.2015Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice92,1021.04.2015
OU-NR-OS1-2015/0185172015Zmluva na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie okresnéh oiola športovej súťaže vo vybíjanej žiačok základných škôl a osemročných gymnázií v okrese Levice, v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 201513.04.201519.05.2015Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice147,9021.04.2015
OU-NR-OS1-2015/0164192015Zmluvana organizačné a materiálno-technické zabezpečenie OK Biologickej olympiády kategórie E pre žiakov ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií v okrese Levice v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 201523.03.201530.04.2015Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice236,07 EUR25.03.2015
2015Zmluvao vzájomnej spolupráci uzávretá v zmysle §269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka - poskytnutie priestorov04.02.201531.12.2015Nezisková organizácia EDULAB, Rigeleho 1, 811 02 Bratislava / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice / Mesto Levice, Nám. hrdinov 120,00 EUR/hod03.03.2015
103 01632015Zmluvadodatok č. 1 k zmluve o zbere odpadov z lapača tukov, zvyškov jedál, ich preprave a zneškodnení č. 1030163 zo dňa 26.08.200809.02.2015Tekovská ekologická, s. r. o, 935 33 Nový Tekov č. 133 / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Leviceviď. dodatok09.02.2015
2015Zmluvao výpožičke uzavretá podľa §659 a nasl. Občianskeho zákonníka - bezplatné užívanie výrobkov uvedených v prílohe č. 104.02.201531.12.2015Nezisková organizácia EDULAB, Rigeleho 1, 811 02 Bratislava/Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice05.02.2015
NP010741432014Zmluvao bezodplatnom prevode majetku štátu03.02.2015doba neurčitáNárodné športové centrum, Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice03.02.2015
185/2011/SIT2015Zmluvao dodávke a odbere tepla - Ročné objednané množstvo tepla pre rok 2015 a Dohoda o cene - maximálna cena tepla pre regulačný rok 201503.02.2015SI Teplo, s. r. o., Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice03.02.2015
NUS2_42692355_032015Dodatok k zmluvek prenájmu kopírovacieho zariadenia16.01.201528.02.2015Konica Minolta Slovakia spol. s. r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice03.02.2015
OU-NR-OS1-2015/0031972015Zmluvana organizačné a materiálno-technické zabezpečenie OK Biologickej olympiády kategórie C pre žiakov ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií v okrese Levice v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 201521.01.201525.02.2015Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Nitra, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice136,3929.01.2015
2015Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej finančnej zbierky "DEŇ NARCISOV 2015"15.01.201530.04.2015Liga proti rakovine SR, Brestová 6, 821 02 Bratislava / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01  Levice26.01.2015
222/20152015Zmluvao bezodplatnom prevode majetku štátu08.01.2015neurčitá dobaNÚCEM, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice15.708,0026.01.2015
2015Zmluvao vykonávaní poskytovania služieb v oblasti civilnej ochrany23.01.2015Bc. Roman Zomborský, 29. augusta 26/33, 934 01 Levice / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice45,00 EUR / štvrťrok23.01.2015
2/2015/NZ/OSEM2015Nájomná zmluvaprenájom telocvične19.12.201430.03.2015Mgr. Ivana Starodubcev, Tekovská 1, 934 01 Levice / Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice / Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, Levice87,1021.01.2015
002/20152015Rámcová zmluvadodávka kancelárskych potrieb14.01.201531.12.2016Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice / MIRA OFFICE s. r. o., Tulipánová 6, 937 01 Želiezovce1.750,0215.01.2015
001/20152015Rámcová zmluvadodávka čistiacich prostriedkov14.01.201531.12.2016Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice / TORBIA spol. s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianska Teplá5.070,6315.01.2015

Ako nový používateľ WordPress môžete prejsť na vašu nástenku, zmazať túto stránku a vytvoriť nové stránky pre váš obsah. Bavte sa!