Menu Zavrieť

Školské bludisko

Vďaka projektu Gesto pre mesto s podporou Raiffeisen banky sme v areáli našej školy spoločnou prácou detí a dospelých vytvorili netradičné ihrisko pre žiakov „Školské bludisko“. Iniciatívni rodičia a priatelia školy p. Hutta, p. Dráfi, p. Mederly, p. Struhár, p. Gažo, ale i pani učiteľky Speváková a Grellová najprv pripravili základy ihriska. Ihrisko postupne dotvárali naši školníci, a to osadením lát, pieskoviska a nášľapných kameňov. V ďalšej fáze projektu nám pomohla mamička žiačok p. Martinovská, ktorá priniesla stromy a kríky. Spoločne s deťmi vysádzala stromy, ktoré nám neskôr utvoria živý plot. Postupne sa vybudovali cestičky, bludisko sa dotvorilo drevenými latami, ktoré namaľovali starší žiaci školy spolu s pani učiteľkou Mirkou Máčajovou. Pani vychovávateľky okolie bludiska skrášlili farebnými hrami na betóne, či zasadením kríkov vo vyvýšenom záhone. Napokon ujovia školníci upevnili tabule na kreslenie, vtáčiu búdku a domčeky pre hmyz. Ihrisko si malí žiaci vyzametali, vyčistili od listov a pustili sa do hier a zábav. Veríme, že „Školské bludisko“ sa stane pre našich žiakov zábavou a hrou, že vďaka nemu žiaci spoznajú zaujímavosti prírody, ale veríme i v to, že si ho budú chrániť a budú sa oň starať.