Menu Zavrieť

Shuttle time

Vďaka projektu realizovaného s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja a spolufinancovaného školou sa zakúpili bedmintonové stĺpiky, siete, rakety a rôzne tréningové pomôcky, ktoré budú naši žiaci využívať na hodinách TSV, ako aj počas mimoškolských aktivít.

Dna 13.12. 2022 sa na škole konal školský bedmintonový turnaj „Shuttle time“, kde si žiaci našej školy zmerali sily medzi jednotlivými triedami, nechýbala dobrá nálada a zábava.