Menu Zavrieť

Školský časopis OK+NO

Najnovšie číslo

Školský časopis OK+ NO vychádza na našej škole už od roku 1998. Pri jeho zrode stála pani učiteľka Mgr. Eva Meľuchová, ktorá spolu s prvou redakčnou radou formovala časopis po obsahovej a formálnej stránke. Prvým výraznejším úspechom bolo ocenenie v celoslovenskej súťaži Spotreba pre život, kde náš časopis získal prvenstvo.

Ďalšie ocenenie, ktorým sa môžeme pochváliť, je 3.miesto v celoslovenskej súťaži školských časopisov, ktorú organizuje redakcia detského časopisu Fifík. S jeho redaktormi sa naši žiaci mohli stretnúť aj  na neformálnej besede, ktorá sa konala na našej škole.

Jednotlivé rubriky sa neustále obohacujú, dopĺňajú, menia, pravidelnými sú úvodník, rozhovor s vybraným vyučujúcim a veľkú časť časopisu tvorí vlastná tvorba žiakov. Nechýbajú ani recenzie kníh či filmov, módna rubrika, zaručene dobré recepty, ale aj vtipy a zábavné doplňovačky. Samozrejme, nesmie chýbať ani kupón „ulievák“, ktorý „oslobodí“ žiaka od skúšania, ak práve v ten deň nie je pripravený.

Školský časopis OK+NO sa pravidelne dostáva ako spomienkový darček rôznym návštevám, partnerským školám a veľmi sa mu tešia aj obyvatelia domova dôchodcov, ktorých navštevujeme v rámci projektu Vďaka knihe sme si bližší.

Ako išiel čas, menila sa redakčná rada, žiaci odchádzali a prichádzali noví. V súčasnosti sa na časopise podieľajútíto žiaci:

  • Šéfredaktor časopisu: S. Kosztolányiová
  • Predseda redakčnej rady: B. Matľáková
  • Redakčná rada: G. Pavlovičová, S. Potočová, N. Vrablecová, H. Hricková, R. Síkela, D. Villem, D. Gyurgyonovicsová J. Švec

Samozrejme, na prípravu dozerajú skúsení pedagógovia:

  • jazyková úprava: Mgr. Margita Škutová
  • technická úprava: Ing. Jana Macáková
  • výtvarná úprava: PaedDr. Katarína Nichtová Dojčanová

Prajeme Vám príjemné čítanie a radi privítame aj Vaše príspevky, básničky, príbehy, hádanky, …

Redakčná rada časopisu OK + NO

Diplom časopisu OK+NO

Archív vydaní