Menu Zavrieť

Triedy

ISCED 1 – Primárne vzdelávanie

1. ročník ( I.A – I.B – I.C – I.D )

2. ročník ( II.A – II.B – II.C )

3. ročník ( III.A – III.B – III.C – III.D )

4. ročník ( IV.A – IV.B – IV.C )

ISCED 2 – Nižšie sekundárne vzdelávanie

5. ročník ( V.A – V.B – V.C -V.D )

6. ročník ( VI.A – VI.B – VI.C )

7. ročník ( VII.A – VII.B – VII.C )

8. ročník ( VIII.A – VIII.B – VIII.C – VIII.D )

9. ročník ( IX.A – IX.B – IX.C – IX.D )