Menu Zavrieť

Inklúziou k lepším výsledkom

Cieľom projektu Inklúziou k lepším výsledkom bolo prostredníctvom novovytvorených pracovných miest zlepšiť študijné výsledky žiakov ohrozených školským neúspechom z dôvodu problémov v učení, správaní, alebo
zo zdravotných dôvodov. Tento cieľ priamo nadväzuje na špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie
detí a žiakov.