Menu Zavrieť

Voľné pracovné miesta

Riaditeľka školy vyhlasuje výberové konanie na:

Ak máte záujem, aby sme si Vašu žiadosť o prijatie do zamestnania s prílohami uložili a mohli Vás kontaktovať neskôr, keď sa uvoľní pracovné miesto, o ktoré sa uchádzate, vyplňte, prosím, nasledujúci formulár:

Dátum narodenia (povinné)


Uchádzam sa o pracovnú pozíciu

Týmto
udeľujemodvolávam súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovateľovi:
Názov: Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice
Sídlo: Ul. M. R. Štefánika 34, 934 01 Levice
IČO: 37 864 386

v rozsahu: predloženom v mojej žiadosti o prijatie do pracovného pomeru vrátane ks príloh
na účel: uloženia osobných údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie prevádzkovateľa

súhlas poskytujem na obdobie*:
(uveďte počet mesiacov alebo rokov, alebo presný dátum, do ktorého nám súhlas poskytujete)

*V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila

Alebo nám spolu s Vašou žiadosťou pošlite aj podpísané nasledovné tlačivo so súhlasom.

KONTAKT:

Základná škola Andreja Kmeťa
Ul. M. R. Štefánika 34
934 01 Levice

Tel. č.: 036 / 631 30 41
e-mail: riaditel@zsaklv.sk