Menu Zavrieť

Behom za poznaním

Projekt Behom za poznaním štartuje na ZŠ A. Kmeťa.

Dňa 15. 10. 2019 sme slávnostne otvorili novú zážitkovú časť náučného chodníka v našej škole. Projekt sme realizovali s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Otvoreniu predchádzal environmentálny audit drevín v areáli našej školy, brigáda pod názvom „Vyčistime si našu školu“ a ďalšie prípravné práce. Výsledkom snaženia žiakov, učiteľov, rodičov a ďalších zamestnancov školy sú dve vytýčené trasy – trasa listnatých stromov a trasa ihličnatých stromov, ktoré spájajú dve gymcentrá slúžiace na cvičenie. Návštevník našej školy si pri ústrednej tabuli náučného chodníka môže vziať informačné letáky, z ktorých sa dozvie základné informácie o jednotlivých druhoch drevín. Obe trasy ho dovedú k zážitkovému chodníku, ktorý vypĺňajú rôzne prírodniny – ozdobné kamene s rôznym priemerom, šišky, drevo, mach či bambus. Každý si môže rôznorodé povrchy vyskúšať chôdzou bosými nohami. Žiaci našej školy sú týmto chodníkom nadšení a pri každej príležitosti ho využívajú. Chodník je určený nielen pre žiakov našej školy, ale aj pre širokú verejnosť . Preto pozývame všetkých, aby si prišli „zabehať za poznaním“ a vyskúšať náš zážitkový chodník. Okrem zážitku navštívia školu, ktorá okrem iných kompetencií rozvíja aj environmentálnu gramotnosť žiakov zážitkovým učením, čomu nasvedčuje aj získanie titulu Zelená škola či realizovanie ďalších projektov s environmentálnym zameraním.

Náučný chodník – Behom za poznaním

ZŠ A. Kmeťa v Leviciach