Menu Zavrieť

Žiacka školská rada

Žiacka školská rada je iniciatívnym a pomocným orgánom školy a medzičlánkom medzi žiakmi a učiteľmi. Jej poslaním je riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole, vylepšenie vzájomných vzťahov a hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov. Chceme pasivitu zmeniť na aktivitu – umožniť žiakom niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole, podporiť ich sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a sebarealizáciu. 

Žiacka školská rada – to sme my – žiaci pre žiakov! Sme váš „žiacky parlament“, ktorý sa zaujíma o váš hlas, váš názor a vaše návrhy. 

Výbor Žiackej školskej rady

Predseda : Laura Zagárová 9.A 

Podpredseda : Dávid Villem 9.C 

Zapisovateľ : Hanka Hricková 9.C 

Zástupcovia pre médiá : Lianka Ješková 7.A 

                                        Simonka Kasalová 7.A 

Zástupcovia triedy do Žiackej školskej rady

5. A    Barborka Pástorová a Žanetka Novosádová

5. B    Barborka Martinovská a Lilien Valášeková

5. C    Dorotka Rybárová a Rastislav Mišík

6. A    Radoslav Beluš a Sárka Barzová

6. B    Daniel Riecky a Paťka Máčayová

6. C    Marek Mäsiar a Samuel Dudáš

7. A    Lianka Ješková a Simonka Kasalová

7. B    Dianka Gáboríková a Dávid Vámoš

7. C    Lea Tabernausová  a Lenka Ilavská

7. D    Simonka Sedliaková a Zoja Tužinská

8. A    Sofia Šeböková  a Blanka Krejčíová

8. B    Margarétka Valentová a Patrik Búžik

8. C    René Ihász a Emmka Haulíková

9. A    Laura Zagárová a Izabel Fajnorová

9. B    Tánička Porubská a Sárka Tomková

9. C    David Villem a Hanka Hricková