Menu Zavrieť

Školský klub detí

Školský klub detí je súčasťou Základnej školy Andreja Kmeťa v Leviciach.
Výchovno-vzdelávacia činnosť v klube sa uskutočňuje

 • v ranných hodinách od 6:30 do 7:45
 • v popoludňajších hodinách podľa rozvrhu hodín do 16:00
 • predĺžená popoludňajšia činnosť trvá do 17:00 hod.

Pri uskutočňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti v klube sa dodržiava pravidelné striedanie oddychovej a záujmovej aktivity dieťaťa s aktivitou súvisiacou s prípravou na vyučovanie.
Ak je dieťa v klube a pokračuje v popoludňajšej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo v inej záujmovej činnosti v škole, zodpovedá za dieťa príslušný vyučujúci alebo lektor záujmového útvaru, ktorý si dieťa vyzdvihne v klube.
Pedagogický zamestnanec uvoľní dieťa z klubu len na základe predchádzajúceho písomného oznámenia rodiča alebo inej fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.
Dieťa sa do klubu prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Žiadosť o prijatie do klubu sa podáva spravidla pri zápise do školy.

Odhlásenie dieťaťa z klubu sa uskutoční na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Do klubu sa prednostne prijímajú žiaci nižších ročníkov základnej školy, ktorí sú prihlásení na pravidelnú dochádzku. Do klubu možno prijať dieťa aj na prechodné obdobie, ktorého dĺžka sa vyznačí v rozhodnutí o prijatí.

Organizačné rozdelenie oddelení ŠKD

OddelenieVychovávateľkaTriedyMiestnosť
I. oddelenieJarka1.A + 1.C1.C
II. oddelenieJanka1.B + 2.A2.A
III. oddelenieLucia2.A + 2.B2.B
IV. oddelenieErika3.A + 4.C3.A
V. oddelenieZuzka3.C + 3.B + 5.ročník3.B
VI. oddelenieJanka3.C + 3.D + 3.E3.E
VII. oddelenieBetka4.B + 4.A4.A

Plán akcií ŠKD 2021/2022

MesiacNázov akcie
SeptemberŠportový deň - Tradično-netradičné športovanie v ŠKD
OktóberVýtvarné tvorivé dielne
Jesenná turistika: "Cestou-necestou"
NovemberŠarkaniáda:"Šarkany vo vetre"
Vitamínový deň
DecemberTvorivé vianočné dielne
JanuárTýždeň zimných radovánok
FebruárFašiangiáda - Karneval ŠKD
MarecMarec mesiac knihy – Z rozprávky do rozprávky
Veľkonočné sviatky – maľovanie kraslíc
AprílDopravná činnosť - "Na bicykli bezpečne!"
Slávik Slovenska – školské kolo
"DeňZeme"
MájŠportový deň
Jarné upratovanie areálu školy
JúnJarná turistika: "Cestou - necestou"
Piknik s umelcami

Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD

Za pobyt v ŠKD platí zákonný zástupca mesačný poplatok 15 EUR na žiaka, tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.

Ak zákonný zástupca odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok  na vrátenie poplatku.

Spôsob úhrady za pobyt žiaka v ŠKD sa uskutočňuje nasledovne:

 • vkladom na účet školy
 • uhradením poštovej poukážky

Pokiaľ zákonný zástupca žiaka neuhradí stanovený príspevok za pobyt žiaka v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení z klubu.

Napíšte nám

  Súhlasím, že som čítal/a a porozumel/a informáciám o spracovaní osobných údajov na účely tohto kontaktného formulára.

  Kontakt ŠKD

  Základná škola Andreja Kmeťa
  Ul. M. R. Štefánika 34
  934 01 Levice

  tel. č.: +421 36 / 631 30 41
  mail ŠKD: skd@zsaklv.sk