Menu Zavrieť

Kontakt

Adresa:

Základná škola Andreja Kmeťa,
Ul. M. R. Štefánika 34
934 01 Levice

Tel./fax:

+421 36 / 631 30 41

e-mail:

podatelna@zsaklv.sk

Súpisné číslo školy

474

Riaditeľka školy:

Mgr. Alica Meňhartová
Tel. č.: +421 36/631 30 41
e-mail: riaditel@zsaklv.sk

Zástupkyňa riaditeľky školy pre ISCED 1

PaedDr. Marcela Matejovová
e-mail: zrs1@zsaklv.sk

Zástupkyňa riaditeľky školy pre ISCED 2

Mgr. Ing. Viktória Szabó
e-mail: zrs2@zsaklv.sk

Účtovníčka

Zuzana Šebová
Tel./fax.: +421 36/634 57 42
e-mail: tajomnik@zsaklv.sk

Zamestnankyňa podateľne

Bc. Veronika Húsková
Tel./fax.: +421 36/634 57 42
e-mail: podatelna@zsaklv.sk

Stránkové hodiny:
Pondelok – Piatok
07:30 – 12:00 hod.
12:30 – 15:00 hod.

  • potvrdzovanie preukážok SAD, MHD, ŽSR
  • vydávanie potvrdení
  • výplata dopravného pre žiakov

Personálna a mzdová účtovníčka

Jana Balážová
Tel. č.: +421 36/634 57 42
e-mail: pam@zsaklv.sk

Stránkové hodiny:
Pondelok – Piatok
07:30 – 08:30 hod.
12:30 – 13:30 hod.

  • platenie príspevku VINŽ

Vedúca školskej jedálne

Zdeňka Senciová
Tel. č.: +421 36 / 622 15 08
e-mail: jedalen@zsaklv.sk

Školská psychologička

Mgr. Mária Rákocziová
e-mail: psycholog@zsaklv.sk

GDPR a ochrana osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z. z.

Tento kontakt, prosím, používajte na komunikáciu len v súvislosti s ochranou osobných údajov.


Tel. č.: +421 36/634 57 42
e-mail: zodpovednaosoba@zsaklv.sk

Žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Žiadosti o poskytnutie informácií od úradu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám zasielajte škole na e-mailovú adresu: info@zsaklv.sk alebo žiadosť zašlite písomne na vyššie uvedenú adresu sídla školy.

Správca školských informačných systémov

Adresa na komunikáciu a riešenie prípadných komplikácií s informačnými systémami školy
Tel. č.: +421 36/634 57 42
e-mail: admin@zsaklv.sk

  • kontá Office 365 (školský e-mail, MS Teams, OneDrive, …)
  • elektronická žiacka knižka, dochádzka

Správca obsahu webového sídla

Adresa na odosielanie žiadostí na zverejnenie údajov na webovom sídle školy.

webmaster@zsaklv.sk

Napíšte nám

    Súhlasím, že som čítal/a a porozumel/a informáciám o spracovaní osobných údajov na účely tohto kontaktného formulára.