Menu Zavrieť

Školská jedáleň

ZMENA POSKYTOVANIA DOTÁCIE NA STRAVOVANIE

Vážení rodičia, od nového školského roku 2021/2022 bude mať nárok na dotáciu: 

  • dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi  
  • dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorá má príjem najviac vo výške životného minima  
  • dieťa, ktoré navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku  ( „deti bez daňového bonusu‟)

Nárok na dotáciu sa preukazuje :

  • potvrdením, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – potvrdenie vystaví ÚPSVaR /od 1.7.2021 odniesť formuláre na Mestský úrad Levice alebo na ÚPSVaR/
  • potvrdením, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima – potvrdenie vystaví ÚPSVaR / od 1.7.2021 odniesť formuláre na Mestský úrad Levice alebo na ÚPSVaR/
  • podpísaním čestného vyhlásenia o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

Číslo tel.: 036/622 15 08
E-mail: jedalen@zsaklv.sk

Zdeňka Senciová
vedúca ŠJ