Menu Zavrieť

Kalendár školských podujatí

DátumJÚN 2021
1.MDD- ISCED1
Online  ZRPŠ  5.B ( 17:30)
2.ZRPŠ 2.A
ZRPŠ 1. C
Prezentácie roč. prác 3.C – 15.00
Online hodina Levice – Berlin (Hutton, Kucmin, Pašková, Grúň, Potočová)
Online školenie Canva
Online ZRPŠ 9.A
Online ZRPŠ 9.C (16:30)
3.Knižnica 4.A
ZRPŠ 1.A
ZRPŠ 2C, 17,00 hod
Nácvik akadémie (1. blok) za pavilónom B
Online ZRPŠ   6.A (17:00)
Online  ZRPŠ  7.B ( 17:00)
Online  ZRPŠ  7.A ( 17:00)
Online ZRPŠ 5.C (17:00)
Online  ZRPŠ  7.C ( 17:00)
Online  ZRPŠ  8.A ( 17:00)
Online ZRPŠ   5.A (17:00)
4.Fotenie triednych kolektívov
5. 
6. 
7.Zhotovenie videoprezentácie z 1. sv. prijímania na youtube
ZRPŠ 2.D
Lesný park ŠKD – vlastný projekt
IPčko- Putovné leporelo Kybergrooming (7.6. -30.6.)
Online ZRPŠ 8.B o 17:00
Online ZRPŠ 6.C o 17:00
8.Prezentácie ročníkových prác 6D, 15:30 hod.
Lesná škôlka 1.B
ZRPŠ 4.D
9.Prezentácie ročníkových prác 5C, 15:30 hod.
Deň detí 8.C triedy, Kalná nad Hronom (prepravu žiaka zabezpečí rodič individuálne)
ZRPŠ 3.A
Zasadnutie RaŠ
10.  Prezentácie ročníkových prác, 8.C, 16:00 hod., ZRPŠ
ZRPŠ 2.B
ZRPŠ 4.C
11.Nácvik akadémie (1. blok) za pavilónom B
12. 
13. 
14. 
15.Tekovská knižnica 2.A
ZRPŠ 3.C
16.Tvorivé dielne – Deň životného prostredia
17.Tekovská knižnica 1.B, 1.C
18.Nácvik akadémie (1. blok) za pavilónom B
19. 
20. 
21.Zhotovenie krátkeho videa – Hudobná výchova netradične (momentky z vyučovania) 2. – 5. roč. Tekovská knižnica 2.D o 9:15
Návšteva štátneho archívu, lezecká stena 2.D
22.Návšteva štátneho archívu, lezecká stena 2.D
Tekovská knižnica 3.C
Nahrávanie akadémie (1. – 2.  blok)  
Zasadnutie pedagogickej rady
23.Exkurzia do Želiezoviec 2.D
Lezecká stena 3.C
Nahrávanie akadémie (1. blok)
24.Návšteva lesníckeho múzea   Levice 2.D
25.Tekovská knižnica a Tekovské múzeum 2.B
Atlantis 2.D
Turistická vychádzka v okolí 3.C
26. 
27.Vystúpenie – prezentácia spevokolu 5.roč. v Kostole Ducha Svätého v LV – Rybniky
28.Celoškolské prezentácie ročníkových prác ISCED1
29. 
30.Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021
Slávnostný obed  zamestnancov v ŠJ