Menu Zavrieť

Kalendár školských podujatí

DátumOKTÓBER 2021
1.Vzdelávanie – rozširujúce štúdium techniky, NR
2.
3.
4.Pedagogický klub SJL 14,00 – 17,00
5.Klub SJL 14,00 – 17, 00
Tekovská knižnica 2.A
PGK prírodovedný 14,00 – 17, 00
Návšteva Tekovskej knižnice 3.D
6. Spoločenskovedný pedagogický klub (14:15 – 17:15)
7.
8.Aktivita klubu SJL
Aktivita PGK PDA
Technická olympiáda online
9.
10.  
11.Celoškolský zber papiera
Funkčné vzdelávanie
Realizácia projektu Zdravý úsmev- počas celého týždňa
12. Spolupráca so seniormi – DC4 – Práca s internetom
Tekovská knižnica 2.B
13.Online prednáška pre žiakov 9.A,C – Múzeum holokaustu v Seredi, Mgr. Vanko, 10:00 – 11:15 hod., počas hodiny DEJ
EnvironŠkola – rozhlasová relácia pre 1. – 9. roč.
Tekovská knižnica 3.E
14.Online prednáška pre žiakov 9.B – Múzeum holokaustu v Seredi, Mgr. Vanko, 10:00 – 11:15 hod., počas hodiny DEJ
15.Olympiáda SJL online
Fotografovanie žiakov 1. a 9. roč.
16.
17.
18.
19.Pracovná porada
20. 
21.Zasadnutie klubu PgKČaP- 14:00- 17.00
Jesenná turistika: “Cestou – necestou“
Deň jablka
22.
23.
24.
25.Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice
26. Návšteva čističky odpadových vôd Levice, 3.D
27.OŽaZ
Školská galéria – Výtvarné tvorivé dielne
28.Jesenné prázdniny
29.Jesenné prázdniny
30.