Menu Zavrieť

Kalendár školských podujatí

1. 10.Zber papiera od 01.10 - 16.10.2020
Klub PGK PDA
2.10.Schránka dôvery- projekt škola bez nenávisti
5.10.Pedagogický klub SJL - multimediálna učebňa - 14:00-17:00
Výstava z darov ZEME 5.-9.10.
Testovanie pohybových zručností žiakov 1. a 3. ročníka (2-3 týždne)
6.10.S kamarátkou energiou - 4.ročník( mertel-events)
7.10.Pedagogický klub spoločenskovedný - multimediálna učebňa - 14:00-17:00
8.10.Školské kolo TO
Tekovská knižnica II.B, II.D
12.10.Prezentácie ročníkových prác, 8.C trieda od 13:30
Rozvíjanie kooperácie II.A, Hrajme sa bezpečne II.B, Spoznaj svoje emócie II.C (1.,2.,3.)
Prezentácia ročníkových prác IV.D
Klub PGK SJL
13.10.Prezentácia ročníkových prác II.D
Pedagogický klub MAT ISCED2 14:00 - 17:00
14.10.Prezentácie ročníkových prác - 6. D ( učebňa 6.D, 13:30 hod. )
Jesenná turistika: Cestou - necestou
Tekovské múzeum II.B
16.10.Prezentácie RP
Prezentácia ročníkových prác III.C
19.10.Pedagogický klub PgKČaP 14.00-17.00
Týždeň zdravia 19.-23.10.
Zdravý úsmev
20.10.Pracovná porada
22.10.Jesenné tvorivé dielne
26.10.Súťaž o najzaujímavejšie podujatie ŠK - Radosť z čítania ( v rámci hodín SJL )