Menu Zavrieť

Kalendár školských podujatí

SEPTEMBER 2022

DátumNázov
5.Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023
8.ZRPŠ 1. ročník
13.Slávnostný podpis Zmluvy ŠBDÚ o 16,00 hod.
14.PGK – PDA ISCED1 14:00-17:00
16.Zoznamka VINŽ ISCED1
19.Školenie Hejného metóda
20.Plenárne a triedne RZ o 16,00 hod.
21Školenie Hejného metóda
27.Zasadnutie PGR
29.Poznávacia exkurzia tried VINŽ – Trenčín (20 rokov VINŽ)
Exkurzia do Zážitkového centra vedy Aurélium v Bratislave, 5.A + 5.C
30.Poznávacia exkurzia tried VINŽ – Trenčín (20 rokov VINŽ)