Menu Zavrieť

Kalendár školských podujatí

Ďakujeme firme D-AGRO s. r. o. Devičany za finančnú podporu pre VINŽ na škole. 

SEPTEMBER 2023

DátumNázov
4.Slávnostné otvorenie školského roka
6.Spoznávacia exkurzia v Novom Tekove 8.A
8.Podujatie v Synagóge – Holokaust- 8C + 9D
13.Slávnostný podpis školskej dohody BDÚÚ 5.B o 16,00 h.
14.Slávnostný podpis školskej dohody BDÚÚ 5.A o 16,00 h.
Triedne ZRPŠ  5.A
18.Aktivita FG ISCED2 – Finančná sloboda (9.A, 9.D)
19.Plenárne ZRPŠ o 16,00 + triedne ZRPŠ
21.Ekopark Piešťany – 6. A,B
Fotografovanie 1. a 9. ročníka
22.Týždeň mobility aktivity pre deti na námestí dopoludnia – vybrané triedy
26.Zasadnutie pedagogickej rady
28.Zasadnutie RaŠ
29.Zoznamka VINŽ ISCED 1