Menu Zavrieť

Kalendár školských podujatí

Ďakujeme firme D-AGRO s. r. o. Devičany za finančnú podporu pre VINŽ na škole. 

JÚN 2023

DátumNázov
1.MDD – podľa osobitného harmonogramu – ZRŠ1
Zber papiera – 2 týždne
Detský čin roka – prijatie detí u pani prezidentky
Triedny výlet – Nitra 7.A, 8.A, 9.B
2.Phys4U;  Zábavná, popularizačno-vedecká prednáška pre žiakov 6. a 7. ročníka
Knižnica 4.E
5.Prezentácie RP – 5.C
6.Aktualizačné vzdelávanie – Formatívne hodnotenie
Nácvik akadémie
Tekovská hvezdáreň
7.Porada výchovných poradcov – CPP Levice
Tekovská knižnica I.C + UK
Zdravý úsmev- záverečný test štvrtákov
Ročníkové práce 8.D
8.Divadelné predstavenie – Zvolen, 7.A, 8.C, 8.D
Školy, ktoré menia svet ; stretnutie v Trenčíne
9.Exkurzia – Múzeum SNP v Banskej Bystrici, 9.A, 9.B, 9.C
Spolu pre deti – online školenie – projekt Spájame dobro Školy, ktoré menia svet ; stretnutie v Trenčíne
12.Triedne kolo Prezentácií RP 7C
Exkurzia Tekovské múzeum 3.A, 3.C, 4.E
13.Celoškolské kolo ročníkových prác + prednáška o Indii
Triedne ZRPŠ
14.Divadelné predstavenie “Nebo” v Nitre, návšteva parku Sihoť ISCED 1 – projekt Spájame dobro
15.Koncoročný výlet 9B – Bratislava 
Koncoročný výlet VINŽ ISCED 1
16.Celoslovenské kolo BIO olympiády kat. E – geológia
Nácvik akadémie
Exkurzia hrad Devín, BA- trieda UK
17.Celoslovenské kolo BIO olympiády kat. E – geológia
18.Koncoročný triedny výlet 9.C
19.Koncoročný triedny výlet 9.C
Exkurzia Bratislava – 9.A
Exkurzia Tekovská hvezdáreň 3.C, 3.A, 4.E
Exkurzia Želiezovce 4.D
Vyhodnotenie Čítam-čítaš-čítame o 10:00
Kus môjho srdiečka – prednes vlastnej tvorby žiakov 5. – 9. roč. , 1. blok ŠJ
20.Koncoročný triedny výlet 9.C
Nácvik akadémie
21.OŽAZ + dotazník o šikanovaní
Potulky po Leviciach
Zasadnutie PGR
22.Cykloturistika 4.D
Tekovská knižnica 1.B
Tekovská knižnica 2.B
Koncoročný výlet 5.B
Finančná sloboda 8.A, 8.D
23.Malá vedecká konferencia – Košice
Poznávacia exkurzia  Nový Tekov 7.A
Nácvik akadémie 8:15 (ukážka programu), deviataci, talenty
Poznávacia exkurzia Medvecké 4.D
Koncoročný výlet Bohunice-Brhlovce 2.A, 2.B, 1.A
Koncoročný výlet 3.A, 3.B, 3.C
26.Odovzdávanie učebníc
Triedny výlet 9.A
Nácvik akadémie
27.Slávnostná akadémia Junior 16,30 hod
Generálka v JUNIORE
28.Koncoročný výlet 6C, 7B, 7C
Koncoročný triedny výlet 8.B,C,D
Koncoročný výlet 7.A,6.A,6.B
Nácvik talentov a deviatakov 8:15
Odovzdávanie ocenení Levíča, o 9,30, MsÚ
29.Oceňovanie úspešných žiakov v súťažiach Rozlúčka so žiakmi 9. roč a oceňovanie Talentov o 18,00 Lev Generálka programu v Leve
30.Slávnostný záver školského roka 22/23