Menu Zavrieť

Kalendár školských podujatí

Podujatia - Marec 2020

DátumNázov
3.3.Návšteva Tekovskej knižnice 3.B
Konzultačné RZ II.C
4.3.Spoznávajme sa navzájom II. (počas prestávok), 5. ročník
Návšteva Tekovskej knižnice 4.C
Beseda so spisovateľkou – Tekovská knižnica – III.C, D
Vychádzame spolu lepšie III.A 1.v.h
5.3.Projekt Vďaka knihe – Jeseň života – 7. C ( 3. blok)
Beseda so spisovateľom v Levickej knižnici Odborné oddelenie o 11:00 hod. s IX. D, C
Tekovská knižnica III.C,D - kvíz
6.3.Literárno-historická exkurzia – Oponice ( 7. B, 7. C, 5. D )
9.3.Pedagogický klub SJL
10.3.Pedagogický klub Človek a spoločnosť
Tekovské múzeum – bábkové predstavenie
Pracovná porada
11.3.Spoznávajme sa navzájom II. (počas prestávok), 6. ročník
Tekovská knižnica II.C
12.3.Tekovská knižnica II.A
13.3.Divadlo DAB NITRA –3. - 4. Ročník
Beseda s J. Mičom, ktorý spolupracuje s Hollywoodom
16.3.Marec mesiac knihy – Z rozprávky do rozprávky
17.3.Pedagogický klub Človek a spoločnosť
PGK PDA
18.3.Spoznávajme sa navzájom II. (počas prestávok), 7. ročník
OK FO kat. E,F
20.3.Deň vody – aktivity 5. ročníka + vodný bufet
OK CHO kat.G
23.3.Matematický KLOKAN
Matematický klokan
24.3.Okresné (dekanátne) kolo Biblickej olympiády – Pastoračné centrum LV
OK Pytagoriády – P3,P4,P5
Tekovská hvezdáreň 3.D, 4.C
ZRPŠ
25.3.Školské kolo - Hviezdoslavov Kubín – ISCED 2
Spoznávajme sa navzájom II. (počas prestávok), 8. ročník
OK Pytagoriády – P6,P7,P8
25.3. - 27.3.- Žiaci učia žiakov
Atlantis 1.D
26.3.Krajské kolo BIO olympiády kat. C
Odovzdávanie ocenení primátorom mesta pedagogickým zamestnancom, Synagóga 14,00
27.3.Vedecká hračka- Tekovské múzeum, exkurzia -požiarnici LV 8.b, 8.d
Tekovská knižnica – II. B
28.3.Deň otvorených dverí 9,00 – 11,00 hod.
30.3.Čitateľský maratón, triedy VINŽ
31.3.Príroda očami detí – zaslanie literárnych a výtvarných prác
Spoznávajme sa navzájom II. (počas prestávok), 9. Ročník
„Zoznámte sa, prosím!“ – aktivita PGK -SJL