Menu Zavrieť

Kalendár školských podujatí

Ďakujeme firme D-AGRO s. r. o. Devičany za finančnú podporu pre VINŽ na škole. 

FEBRUÁR 2024

1.LVVK
2.LVVK
Tekovská knižnica 1.DE
Tekovské múzeum 8. A      
5.Dinoland – triedne kolo 1.E
Dejepisná olympiáda – okresné kolo
Zahájenie projektu FG ISCED 1
Detská liga U-11
6.Tekovská knižnica 3.C
Tekovská knižnica 4.B
Školské kolo chemickej olympiády- 3 blok, chemická učebňa
Dopravná výchova pre 3. ročník
Školské kolo BiO E
7.Tekovská knižnica 4.C
Tekovská knižnica 2.B
ŠKD – Karneval
Florbal T18
8.A Slovo bolo u Boha – krajské kolo recitačnej súťaže v Topoľčanoch
9.Dinoland – triedne kolo 1.D
Tekovská knižnica 2.C
Detská liga U-16
12.Školský korčuliarsky kurz ISCED 1
“Profesijná orientácia žiakov” – beseda v 7. B /1. Blok/ so psychologičkou CCP Levice
13.Pracovná porada
Divadelné predstavenie Staré divadlo NR  1.A,1.B,1.C
Tekovská knižnica 1.A
OK BiO C – organizácia súťaže na škole + 3 súťažiaci
14.Krajské kolo OAJ  – kategória C1
Rozhlasová relácia
“Profesijná orientácia žiakov” – beseda v 8. B /1. blok/ so psychologičkou CCP Levice
Valentínsky bowling s triedou 6.B (odchod: 12:15 hod.)
15.KK ONEJ – Nitra
Zasadnutie RaŠ
20.Hviezdoslavov Kubín – školské kolo ISCED1
Zasadnutie GR
21.8.A  /8,00 hod./ – preventívno-výchovná aktivita so psychologičkou z CPP Levice “Vplyv sociálnych médií na deti a mládež”
6.A  /8,45 hod./ – preventívno-výchovná aktivita so psychologičkou z CPP Levice “Tolerujeme sa navzájom”
5.A  /9,45 hod./ – preventívno-výchovná aktivita so psychologičkou z CPP Levice “Upevnime vzťahy v našej triede”
5.B  /10,30 hod./ – preventívno-výchovná aktivita so psychologičkou z CPP Levice “Upevnime vzťahy v našej triede”
5.C  /11,30 hod./ – preventívno-výchovná aktivita so psychologičkou z CPP Levice “Upevnime vzťahy v našej triede” Tekovská knižnica 4.A
Hviezdoslavov Kubín – školské kolo ISCED 2
22.Tekovská knižnica 3.A
Pexesový kráľ
OK – Šaliansky Maťko
Otvorená hodina MAT – Hejný 1.B
23.Večerné divadelné predstavenie Kocúrkovo v BA – 8.A, 8.B, 8.C, 7.B
26.7. B  /8,15 hod. / Junior – Odborné oddelenie TK “Sebapoznávacie a encouterové skupiny” – stretnutie so socioterapeutom a sociálnym pedagógom zamerané na zlepšenie sociálnzch vzťahov a vzťahu k sebe samému
29.DINOLAND pre deti z MŠ, vyhodnotenie súťaže Dinosaurus mojimi očami
Interaktívna hodina kaligrafie na Trenčianskom hrade, žiaci 5.A, 6.A, 6.C
Tekovská knižnica 3.B