Menu Zavrieť

Kalendár školských podujatí

Ďakujeme firme D-AGRO s. r. o. Devičany za finančnú podporu pre VINŽ na škole. 

JÚN 2024

DátumNázov
3.Zber papiera
MDD ISCED1
Od. 1.6.-22.6. zapojenie do súťaže Pátranie s Levíkom- IV.B
ŠKD – zmrzlináreň
Horšianska dolina – Spoznávame náučné chodníky, 5.A, 5.B
2. blok – Nácvik akadémie, konferencieri a deviataci
4.Tekovská knižnica 1.A
Prezentácia ročníkových prác 3.C
Z rozprávky do rozprávky – výstava ilustrácii v ROS Levice 3.B
Zahraničná mobilita Praha – Drážďany
5.Návšteva Antikvariátu – Kniha 1.B
Prezentácia ročníkových prác 2.C
Prezentácia ročníkových prác 1.E
Návšteva Lesnej školy 2.A 8:00
Zahraničná mobilita Praha – Drážďany
6.Exkurzia: Deň mlieka I.C, 4.A, 4.B, Žemberovce
Spoznaj svoje emócie III. B 4.hod., III.A 5.hod.
Vyhodnotenie súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko – Nové Zámky
Prezentácia ročníkových prác 4.C
Zahraničná mobilita Praha – Drážďany
7.Spoznaj svoje emócie  I.DE 3.hod., I.C 4.hod.
Tekovská knižnica 2.C
10.Prezentácie RP, 9.D
Návšteva DOS v Kalnej nad Hronom žiaci 6.A, 8.B “Láska kvitne v každom veku”
11.Triedne ZRPŠ
Návšteva seniorov v SENIOR HOUSE n.o. Levice-,, Láska kvitne v každom veku”- IV.B
Tekovská knižnica 4.B
Kus môjho srdiečka/ 2.blok, PK SJL
1. blok – Nácvik akadémie, talenty a deviataci
RP 8.C
12.Celoškolské kolo ročníkových prác + Škola bontónu
13.Tekovská knižnica 3.A
Cesta za informáciou, 9.C, 9.D – Tekovská knižnica
Nácvik akadémie – 1. blok
14.Celoslovenské kolo BIO olympiády kat. E – Viktor Hrabina – 8.C
Nácvik akadémie – 2. blok
16.Koncoročný výlet 9C,B Margita- Ilona
17.Koncoročný výlet 9C,B Margita- Ilona
Vyhodnotenie súťaže Čítam-čítaš-čítame
18.Koncoročný výlet triedy VINŽ ISCED1
Koncoročný výlet 9C,B Margita- Ilona
Nácvik akadémie – 2. blok
19.Exkurzia Bratislava 4.A,4.B,4.C
ŠKD – Turistická vychádzka na Kalváriu
Divadelné predstavenie BA – 9.A,9.B,9.C,9.D
Koncoročný výlet triedy 2.A,2.B, 3.A,3.B
Nácvik akadémie – 1. blok
Manažment osobných financií- 7. ročník
20.Zlaté levíča
Spoznaj svoje emócie II.A 4.hod.,II.B 5.hod.
Triedny výlet-BB-5.A, 5.B, 6.B
Tekovská knižnica – 2.A
Aktivita FG – Finančná sloboda 8.A, 8.B, 8.C
21.OŽAZ + dotazník o šikanovaní
Klasifikačná porada
Rozlúčka so štvrtákmi 4.B, 4.C
Ukončenie vzdelávania Škola 21.storočia
24.Odovzdávanie učebníc
Nácvik akadémie – 2. blok
25.Lesná škola 3.B,
Mochovce – Energoland 5.A,5.B
Triedne MDD 9. D, 8. B, 6.B/Kalvária, Park M. R. Štefánika, pizza, zmrzlina…
Spoznaj svoje emócie III.C, IV.C 4.hod.
Rozvíjanie kooperácie mladších žiakov 4.B 3.hod.
Nácvik akadémie – 1. blok
Koncoročný školský výlet 6.A – Banská Bystrica
Koncoročný výlet 8C
26.Oceňovanie súťaží
Návšteva Lesnej školy 2.C a 1.D, E
Triedny výlet BB – 5.C,5.D,6.C
Triedny výlet – 8.C
Generálka akadémie 1. – 2. blok
27.Generálka akadémie – Lev
Rozlúčka so žiakmi 9. roč. a oceňovanie Talentov, hotel Lev o 16,00 hod.
28.Slávnostné ukončenie školského roka, slávnostný obed