Menu Zavrieť

Kalendár školských podujatí

MÁJ 2022

DátumNázov
2.Rozhlas.relácia
Pedagogický klub SJL 2
3.Testy do RVCJ – 4. ročník
Zasadnutie GR
Celoslovenské kolo TO v Martine
Tekovská knižnica 4.C
4.Testy do RVCJ – 4.ročník
MiniVolley – súťaž družstiev
Florbal – súťaž družstiev
Celoslovenské kolo TO v Martine
PGK PDA ISCED1
5.OK BIO kat. F – prezenčná súťaž družstiev
MidiVolley – súťaž družstiev
Zasadnutie MZ 3. – 4. ročníka
Canisterapia, 7.D
Celoslovenské kolo dejepisnej olympiády – F. Grúň, Bratislava
Pedagogický klub MAT2
6.Fotografovanie triednych kolektívov, 1,40€ foto kolektívu, 1,00€ kamarátske foto,  1,40€ jednotlivec Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Dúha – Stará Ľubovňa
Celoslovenské kolo dejepisnej olympiády – F. Grúň, Bratislava
7.Celoslovenské kolo dejepisnje oplympiády – F. Grúň, Bratislava
9.PGK SJL ISCED1
10.Pracovná porada
11.PGK ČaS
13.OK vo vybíjanej dievčat
17.KK BIO kat. E prezenčne v Nitre
Príprava učební na Testovanie 5 2022
Pedagogický klub Človek a príroda
18.Testovanie 5 2022
Pedagogický klub ČaH
Tekovská knižnica 3.C
19.Mestská športová olympiáda
Exkurzia Mochovce 3.A, 3.C
20.Tekovská knižnica 3.D
23.Akadémia, nácvik deviatakov a talenty (za B pavilónom)
25.ENVIRON-EKOTÍM relácia
Tekovská knižnica 3.E
Triedne prezentácie RP – 7. D
26.Tekovská knižnica 1.A
Tekovská knižnica 3.B
Triedne kolo prezentácie RP 6C
Triedne kolo prezentácie RP 3.D
27.Koncoročný školský výlet žiakov 9.B a 9.C triedy
Divadelné prestavenie v SND – Bratislava – 8.A, 8.C, 7.B
30.Koncoročný školský výlet žiakov 9.B a 9.C triedy
Plavecký výcvik – 6.ročník
Triedne kolo prezentácie RP 4.C
Triedne prezentácie RP – 5.C
31.Plavecký výcvik – 6.ročník
Tekovská knižnica 2.B
Triedne kolo prezentácie RP 1.C
Akadémia, nácvik deviatakov a talenty (za B pavilónom)