Menu Zavrieť

Erasmus+ Partnerschaft Levice – Berlin

 1.6.2023 odštartovala naša škola projekt Erasmus + s názvom „Partnerschaft Levice – Berlin“, ktorý je financovaný EÚ. Cieľom tohto projektu je nadviazať partnerstvo so školou Grüner Campus Malchow z Berlína, s ktorou sme spolupracovali už v minulosti na projekte Erasmus+, počas ktorého sme spolu nadviazali vzťahy, ktoré chceme aj v budúcnosti rozvíjať. Žiaci z Berlína nás boli v júni 2022 navštíviť, spoločne sme strávili krásny týždeň a dojemné lúčenie na viedenskom letisku nás len definitívne utvrdilo v tom, že s touto školou chceme aj naďalej spolupracovať. Pripravenými aktivitami, ktoré vyvrcholia zahraničnou mobilitou našich žiakov a pedagógov v Berlíne chceme docieliť rozvoj komunikačných jazykových kompetencií žiakov v nemeckom jazyku, zdokonalenie digitálnych zručností  žiakov a učiteľov a vytvárať povedomie o rešpektovaní kultúrnych rozdielov a prezentovaní vlastného kultúrneho dedičstva. Zároveň chceme u žiakov a našich kolegov zvýšiť povedomie o dôležitosti udržateľných foriem dopravy a tak prispieť k zmene cestovných návykov. Preto sme si za dopravný prostriedok zvolili vlak. Hneď do prvej aktivity, ktorou bolo online chattovanie sa žiaci zapojili s takým elánom, že sme presvedčení, že sa nám stanovené ciele projektu podarí dosiahnuť.

Chattovanie

V rámci projektu „Partnerschaft Levice – Berlin“ pracovali naši žiaci na prvej aktivite , ktorou bolo online chattovanie na platforme eTwinning so žiakmi z Berlína. Žiaci piateho až ôsmeho ročníka pracovali na téme „Škola“. Na chatt sa všetci zodpovedne pripravili, oboznámili sa s novou slovnou zásobou, pripravili si otázky, dostali pracovné listy a ich úlohou bolo doplniť do pracovných listov požadované informácie o partnerskej škole. Keďže komunikovali v nemeckom jazyku, mnohí museli prekonať počiatočné obavy, ktoré, ako sa neskôr ukázalo, neboli vôbec opodstatnené. Komunikácia sa neobmedzila len na otázky a odpovede z oblasti školy, ale celkom spontánne prerástla do úplne normálnej kamarátskej debaty. Žiaci si pomáhali slovníkom aj obrázkami z internetu, reagovali veľmi flexibilne aj v prípade, že niečomu nerozumeli. Svoju slovnú zásobu si obohatili aj o hovorové výrazy a slovné spojenia. Všetci aktivitu zvládli, dôkazom čoho, sú vyplnené pracovné listy, úsmev na ich tvárach a pocit spokojnosti.

Vyjadrenia žiakov:

„Splnilo to moje očakávania a vôbec to nebolo zložité.“ Marek, 8. C

„Môj strach opadol, hneď ako sme si vymenili prvé písmenka a potom už to bola len radosť.“               Sofia, 9. B

„Pre mňa bolo zaujímavé zistenie, že napriek tomu, že nás delí taká diaľka, sme úplne rovnaké deti.“ Viki, 8. C

„Veľmi dobre sa mi písalo s Berlínčanmi a teším sa na náš pobyt v Nemecku.“

„Bola to moja prvá skúsenosť, naučil som sa niečo nové a stres ma prešiel hneď na začiatku.“

„Je veľmi zaujímavé písať si s niekým, kto je tak ďaleko.“

„Mňa to bavilo, lebo ešte nikdy som nechattoval s niekým, kto bol v úplne inej krajine“ Jakub, 6. C

„Bolo zaujímavé komunikovať s niekým, kto nevie po slovensky.“ Beáta, 8. C

„Bolo to celkom zaujímavé, veľa som sa naučil a som šťastný, že som sa toho mohol zúčastniť“. Maroš, 8. C

„Som šťastný, lebo som sa toho veľa naučil.“ Viktor, 8. C

Online Stunde

V júni, na konci školského roka 2022/2023 sme si vďaka projektu „Partnerschaft Levice – Berlin“ mohli naživo vyskúšať, akí dobrí v nemčine naozaj sme. Krátko pred vytúženými prázdninami sme sa zúčastnili online hodiny cez Teams, spolu so žiakmi z partnerskej školy z Berlína. Témou bola škola. Na hodinu sme sa poctivo pripravovali, tvorili sme otázky, ktoré chceme spolužiakom z Berlína položiť, vyrábali sme na počítači rozvrh hodín, v ktorom sme niektoré políčka nechali prázdne. Tie potom museli žiaci z Berlína doplniť. Tak isto sme pracovali s ich rozvrhom hodín aj my.

  Niektorých sme už poznali z predchádzajúcich stretnutí, no spoznali sme aj nových. Hoci sme mali poriadnu trému a obavy, či to zvládneme, zistili sme, že po nemecky sa dohovoriť vieme. Prišli sme na to, že aj  keď nie sme rovnakého pôvodu alebo z rovnakej krajiny, tak stále môžeme mať rovnaké záujmy a spoločne témy. Dozvedeli sme sa, že ich škola funguje úplne inak ako naša. Majú aj iné predmety, veľa sa venujú ekológii a prírode. Dokonca majú na škole aj vlastnú farmu, v ktorej chovajú rôzne zvieratá. Cieľom tejto hodiny bolo samozrejme nadväzovať konverzáciu a aj nové priateľstvá, ale aj doplniť jednotlivé rozvrhy hodín, ktoré sme si všetci vopred pripravili.    Koniec koncov táto online hodina bola nezabudnuteľným zážitkom a ďakujeme pani učiteľkám, že nám otvárajú nové možnosti. Ceníme si to. Bežné online hodiny nás nikdy veľmi nenadchli, no túto sme si užili. Strávili sme ju s našimi kamarátmi a už sa nevieme dočkať októbrovej návštevy Berlína.