Menu Zavrieť

EDIN – Edukácia intelektovo nadaných

Názov:EDIN – EDUKÁCIA INTELEKTOVO NADANÝCH PRI ZŠ A. KMEŤA V LEVICIACH
Sídlo:ZŠ A. KMEŤA, M. R. ŠTEFÁNIKA 34, 934 01 LEVICE
Právna forma:OBČIANSKE ZDRUŽENIE
IČO:42 117 917

Oznámenie o vzniku občianskeho združenia EDIN

Vážení rodičia ,

dňom 14. 2. 2008 ustanovujúcou schôdzou vzniklo pri Základnej škole A. Kmeťa v Leviciach občianske združenie EDIN (Edukácia intelektovo nadaných).

Cieľom tohto združenia je:
s pracovníkmi ZŠ A. Kmeťa v Leviciach,
s rodičmi nadaných detí,
s profesionálnymi zamestnancami zabezpečujúcimi diagnostikovanie nadania, ďalšiu starostlivosť a terapiu nadaných
sa podieľať na

  • zabezpečovaní aktivít určených pre intelektovo nadané deti
  • zlepšovaní podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu
  • ochrane záujmov týchto detí
  • rozvoji záujmových činností detí v úzkej spolupráci s rodičmi
  • rozvoji vzájomných stykov so školami, ktoré realizujú obdobný vzdelávací program
  • spolupráci so školami v zahraničí
  • zabezpečení účasti a príprave odborných a metodických materiálov na semináre, konferencie, ďalšom vzdelávaní dospelých a žiakov.

Prihlášky za člena uvedeného občianskeho združenia sú dostupné u triednych učiteľov v triedach intelektovo nadaných žiakov.

Tešíme sa na Váš záujem, na podnetné návrhy a ďalšiu spoluprácu.

Ivana Šušková
predsedníčka EDIN

Obraciam sa na Vás s možnosťou venovať 2% z Vašich zaplatených daní občianskemu združeniu EDIN a prispieť tak na naše deti. Prikladám formulár a všetkým vopred ďakujem.