Menu Zavrieť

Záujmová činnosť

Stránka sa priebežne dopĺňa

Zoznam záujmových útvarov šk. rok 2023/2024

ISCED1
Názov ZÚVedúci ZÚČas konaniaMiesto konania
Počítačový krúžok 2. roč.PaedDr. MészárošováStreda od 13:30IKT A
Počítačový krúžok 3. roč.Mgr. HloškováUtorok 13:30 – 14:30
Štvrtok 13:30 – 14:30
IKT A
Šporťáčik Mgr. Patko, Mgr. Mazúrová,
Mgr. Medúzová, Holečková
Pondelok 13:00telocvičňa, ihrisko, športoviská
Veselá vedaMgr.GrellováPondelok 14:00
Streda 14:00
1.D
Šikovné rúčkyMgr. Speváková
PaedDr. Bólová
Štvrtok 13:002.C
Volejbalová príprava dievčatMgr. ViglašováPondelok 14:00-15:00
Štvrtok 14:00-15:00
telocvičňa, ihrisko
V zdravom tele zdravý duchPaedDr. NémethováStreda 13:00 – 15:00kuchynka, telocvičňa
Príroda nás baví 1. roč.Mgr.Salokyová,
Mgr. Ižoldová
 
Čarovný miniateliér 2.-4. roč.PaedDr.BólováPiccasov ateliér

ISCED2
Názov ZÚVedúci ZÚČas konaniaMiesto konania
Vorbereitung für ONEJMgr. Ing. Szabó
Zrelaxuj s PCIng. Macáková
Mgr. Tóth Kupča
Pondelok 14:00 – 15:30
Utorok 13:30 – 15:00
IKT B
IKT C
Dokáž, čo vieš (T9 – SJL)Mgr. Babincová 
Zahrajme sa s pravopisomMgr. Chovanová7.A
Matematika v kocke (T9 – MAT)Mgr. NozdrovickáNT pondelok 13:30 – 15:30
PT streda 13:30 – 15:30
9.A
9.B
Príprava na OANJMgr. Tužinská,
Mgr. Fedorková
Pondelok 13:30-14:30
Streda 13:30 – 14:30
IKT C
IKT C
Matematika v praxi 9.C, DMgr. MatľákováNT pondelok 13:30 – 15:30
NT streda 13:30 – 13:30.
9.C
9.D
Rozhlasový krúžokMgr. SenešiováUtorok 13:30 – 15:30Libresso, Multimediálna učebňa
Hravá nemčina 5., 6. roč. Ing. MáčayováPT štvrtok 13:30
NT  streda 13:30 
5.D
5.D
Vedomosti v hrsti (T9 – SJL)Mgr. DegúlováŠtvrtok 12:15 – 13:159.C
KalimeroMgr. Degúlová, Mgr. Chovanová,
Mgr. Babincová
Štvrtok 13:30 – 15:30Tančiareň
Výtvarné technikyMgr. ŠáriováPondelok od 13:30Piccasov ateliér
Krajina čitateľovIng. PolakovičováPT štvrtok 13:30 – 15:30
NT streda 13:30 – 15:30
Školská knižnica
EKOkrúžok

Šikovné ruky 5. – 7. roč.
Mgr. Ňurcová

Bc. Popová
Pondelok a streda 13:30

Streda 13:30 – 15:30
7.C

5.A