Menu Zavrieť

Záujmová činnosť

Rozvrh záujmovej činnosti ISCED 1

Názov záujmového útvaruVedúci ZÚDeňČasMiesto
Šporťáčik 1PaedDr. Bólovápondelok14.00-16.00telocvičňa
Šporťáčik 2Mgr. Moravskápondelok14.00-16.00telocvičňa
VybíjanáMgr. Spevákovástreda13.30-15.30telocvičňa
Počítačový krúžok 1.r.PaedDr. Mészárošovástreda14.00-16.00IKT A
/poschodie vľavo A pavilón/
Angličtina hrou 2.r.Mgr. Bachoríkovástreda
piatok
13.30-14.30trieda III.C
/prízemie A pavilón/
Počítačový krúžok 3.-4.r.Mgr. Medúzováutorok
piatok
13.30-15.30
13.30-15.30
IKT A
/poschodie vľavo A pavilón/
FutsalMgr. Patkopiatok13.30-14.30telocvičňa/ihrisko
Veda nás bavíMgr. Grellováštvrtok13.30-15.30trieda I.D
/poschodie vpravo A pavilón/
LogicusMgr. Dioszegiováštvrtok13.30-15.30trieda III.D
/poschodie vpravo A pavilón/
Čitateľský krúžokMgr. Fábryovápondelok13.30-15.30trieda III.C
/prízemie A pavilón/
Šachový krúžokMgr. Mederly, PhD.streda14.00-16.00triedy: B pavilón
Poľovnícky KMPPPRsDr. J. Hlásnikpiatok14.00-16.00trieda I.A /prízemie A pavilón/
Volejbalová prípravaMgr. Viglašováutorok
štvrtok
12.30-13.30
13.30-14.30
telocvičňa
MinivolejbalPaedDr. Matejovováutorok
štvrtok
piatok
13.30-14.30
14.00-15.00
14.30-15.30
telocvičňa
KalokagatiaPaedDr. Némethováutorok13.30-15.30Tančiareň/ ihrisko/III.B
/D pavilón/
Pohybovo-tanečnýZomborskápondelok13.30-15.30tančiareň D pavilón

Rozvrh záujmovej činnosti ISCED 2

Názov záujmového útvaruVedúci ZÚDeňČasMiesto
Matematika v praxiMgr. Matľákováštvrtok13:30Pav.“C“ – 9A
Ruský jazykMgr. Hrúzovástreda13:30Pav. „D“ – 5B
Príprava na T9-MATMgr. Budinskáutorok13:15Pav.“B“- 9B
SchultheaterMgr.Ing. Szabópondelok
Príprava na ONEJMgr.Ing. Szabóutorok
streda
piatok
pondelok
Pav. B 5D
Pav.“B“ 7C
Pav.“B“ 9D
Pav.“B“ 8D
Príprava na TP-SJLMgr. Senešiováśtvrtok13:15Pav.“B – 9B
Súťažíme v chémiiMgr. KrálikováPondelok
streda
13:30
13:30
Pav.“B“ Prírod.učebňa
Šikovná gazdinkaIng. Máčayovástreda13:30kuchynka
Práca s dig. Techn.Ing. Macákovástreda13:30IKT Pav.“B“
Vybíjaná dievčatMgr. Pilinskýstreda13:30TSV
Vedomosti v hrstiMgr. Babincovástreda
štvrtok
13:30
13:30
Pav.“B“ 9D
Pav.“B“ 9C
English DramaMgr. Fedorkováštvrtok1:30Pav.“C“ 9C/9D
KalimeroMgr. Degulováštvrtok13:30Pav.D,B
Literárny klubMgr. Škutovástreda13:30Pav.“B“ multi
Biológia hravoMgr. BoldišováPon.str.13:30Chemická, 9A
Vedomosti v hrsti II.Mgr. ChovanváPond.13:309A
Poradím si s MATMgr. Sedliakovástreda13:306C
Nebojím sa MATMgr. PhD KellnerováUtor.str.13:307B