Menu Zavrieť

Záujmová činnosť

Rozvrh záujmovej činnosti ISCED 1

Názov záujmového útvaruVedúci ZÚDeňČasMiesto
Šporťáčik 1PaedDr. Bólovápondelok14.00-16.00telocvičňa
Šporťáčik 2Mgr. Moravskápondelok14.00-16.00telocvičňa
VybíjanáMgr. Spevákovástreda13.30-15.30telocvičňa
Počítačový krúžok 1.r.PaedDr. Mészárošovástreda14.00-16.00IKT A
/poschodie vľavo A pavilón/
Angličtina hrou 2.r.Mgr. Bachoríkovástreda
piatok
13.30-14.30trieda III.C
/prízemie A pavilón/
Počítačový krúžok 3.-4.r.Mgr. Medúzováutorok
piatok
13.30-15.30
13.30-15.30
IKT A
/poschodie vľavo A pavilón/
FutsalMgr. Patkopiatok13.30-14.30telocvičňa/ihrisko
Veda nás bavíMgr. Grellováštvrtok13.30-15.30trieda I.D
/poschodie vpravo A pavilón/
LogicusMgr. Dioszegiováštvrtok13.30-15.30trieda III.D
/poschodie vpravo A pavilón/
Čitateľský krúžokMgr. Fábryovápondelok13.30-15.30trieda III.C
/prízemie A pavilón/
Šachový krúžokMgr. Mederly, PhD.streda14.00-16.00triedy: B pavilón
Poľovnícky KMPPPRsDr. J. Hlásnikpiatok14.00-16.00trieda I.A /prízemie A pavilón/
Volejbalová prípravaMgr. Viglašováutorok
štvrtok
12.30-13.30
13.30-14.30
telocvičňa
MinivolejbalPaedDr. Matejovováutorok
štvrtok
piatok
13.30-14.30
14.00-15.00
14.30-15.30
telocvičňa
KalokagatiaPaedDr. Némethováutorok13.30-15.30Tančiareň/ ihrisko/III.B
/D pavilón/
Pohybovo-tanečnýZomborskápondelok13.30-15.30tančiareň D pavilón

Rozvrh záujmovej činnosti ISCED 2

Názov krúžkuVyučujúciTriedaČas
Hry s jazykomMgr. Chovanová5APT – streda 14:05– 16:05
NT – streda 13:20 – 15:20
Dokáž čo viešMgr. Chovanová9ANT Piatok 12:15 – 13:15
Vedomosti v hrstiMgr. Babincová9.BŠtvrtok 13:30 – 15:30
Príprava z MAT na T9Mgr. Nozdrovická9APT Piatok 12:15 – 13:15
MAT pre siedmakovMgr. Nozdrovická7AStreda 14:15 – 16:15
Vieme MatematikuMgr. Hrúzová6.AStreda 14:15 – 16:15
Diskusný krúžokMgr. Liová5BStreda 13:30 – 15:30
Práca s DTIng. Macáková učebňa IKT BŠtvrtok 14:00 – 16:00
SchultheaterMgr. Ing. Szabó, Mgr. Balla6CUtorok 14:15– 15:30
Príprava na ONEJMgr. Ing. Szabó, Mgr. Balla Streda 7D 12:30 – 14:00
Štvrtok 6C 13:30 – 14:30
Piatok 9C 13:30 – 14:30
Príprava na OAJ Mgr. Tóthová, Mgr. Fedorková,
Mgr. Tužinská
8CUtorok 13:30 – 14:30
Štvrtok 13:30 – 15:30
Rozhlasový krúžokMgr. Senešiová8AStreda 13:30 – 15:30
Spevácky krúžokMgr. Trungelová6ANT – utorok 14:15 – 15:15
NT – streda 14:15 – 15:15
PT – štvrtok 13:30 – 15:30
Jazykový kurzMgr. Senešiová6AUtorok 13:30 – 15:30
Tvorivé dielneIng. Máčayová8BPondelok 14:05 – 15:05
Utorok 14:05 – 15:05
Slovenčina v malíčkuMgr. Degúlová9CNT – utorok 12:45 – 14:45
Matematika v praxiMgr. Matľáková9BPT – utorok 13:30 – 15:30
Malý environmentalistaMgr. Boldišová5CUtorok 13:30 – 14:30
Streda – 13:30 – 14:30