Menu Zavrieť

2% z dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

dovoľte, aby sme Vám osobne poďakovali za podporu všetkých žiakov Základnej školy Andreja Kmeťa v Leviciach.

Tak ako po minulé roky aj tento rok máte možnosť poukázať 2% z daní z príjmov za rok 2019 a venovať ich Vašim deťom.

Urobiť tak môžete prostredníctvom občianskych združení:

  • Rodičovské združenie pri Základnej škole Andreja Kmeťa v Leviciach
  • EDIN – edukácia intelektovo nadaných pri ZŠ A. Kmeťa v Leviciach

Všetky prijaté finančné prostriedky sú opätovne použité na skvalitnenie vyučovania a výchovy Vašich detí – za minulé roky nám Vaše finančné prostriedky pomohli pri výmene okien v C pavilóne, pri výmene okien v D pavilóne, na nákup stolov a stoličiek do školskej jedálne, vybavenie prednáškovej učebne. Na spravodlivé a účelné vynaloženie týchto prostriedkov dohliadajú Vami zvolení zástupcovia zo všetkých tried.

Postup na poukázanie 2% z daní:

Odovzdanie vyplnených a podpísaných tlačív:

  • VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
  • POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti ( vystavuje zamestnávateľ )

Tlačivá, prosím, odovzdajte triednym pani učiteľkám.

Ďakujeme za pomoc a finančnú podporu pre deti Základnej školy Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice.

Dokumenty na prevzatie

Rodičovské združenie pri Základnej škole Andreja Kmeťa v Leviciach

EDIN – Edukácia intelektovo nadaných pri ZŠ A. Kmeťa v Leviciach