Menu Zavrieť

2% z dane

Vážení rodičia, kolegyne, kolegovia, priatelia školy,

príjmite od nás poďakovanie za finančnú pomoc škole, ktorá od Vás prichádza formou príspevku 2% z dane. Tieto prostriedky sú vždy použité na skvalitnenie podmienok školy.

Nachádzame sa v období, kedy je táto téma aktuálna.

Mnohí registrujete, že je možné vybrať si, ktorému z našich dvoch občianskych združení (o. z.) pracujúcich pri škole prispejete. Tento rok, žiaľ, administratívnou chybou nie je umožnené prispievať na účet ZRPŠ.

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste svoj príspevok smerovali na občianske združenie EDIN s tým, že prostriedky budú požité pre celú školu, nielen pre nadaných žiakov, ktorí do o. z. prispievajú.  

Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.

Postup na poukázanie 2% z daní:

Odovzdanie vyplnených a podpísaných tlačív:

  • VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
  • POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti ( vystavuje zamestnávateľ )

Tlačivá, prosím, odovzdajte triednym pani učiteľkám.

Ďakujeme za pomoc a finančnú podporu pre deti Základnej školy Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice.

Dokumenty na prevzatie

EDIN – Edukácia intelektovo nadaných pri ZŠ A. Kmeťa v Leviciach