Menu Zavrieť

Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo Základnej školy Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice www.zsaklv.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platného výnosu Ministerstva financií SR
55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Škola si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené škole výlučne klasickou poštou v listinnej podobe (zmluvy). Ide o dokumenty, ktoré škola netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.