Menu Zavrieť

Verejné obstarávanie

Aktuálne výzvy

Výzva na predloženie ponuky v súlade so zákonom č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice zverejňuje týmto výzvu na predkladanie cenových ponúk na dodanie školského nábytku

Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice zverejňuje týmto výzvu na predkladanie cenových ponúk na dodanie učebníc a pracovných zošitov

Archív

Rok 2021

Rok 2020

Školská kuchyňa a školská jedáleň

Školská kuchyňa a školská jedáleň ako súčasť základnej školy Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice ako verejný obstarávateľ, zverejňuje týmto výzvu na predkladanie cenových ponúk pre zákazku s finančným limitom podľa § 5 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) zadávanú postupom podľa § 117 „ZVO“ ako zákazku s nízkou hodnotou.

Štatutárny zástupca:Mgr. Alica Meňhartová, riaditeľka školy
Kontaktná osoba:Zdeňka Senciová, vedúca školskej jedálne
Telefón:036 / 622 15 08
E-mail:jedalen@zsaklv.sk

Aktuálne výzvy

Archív