Menu Zavrieť

Podujatia ŽŠR

Naša súťaž o eko-stromček/stromček z odpadu

Naši kamaráti z prvého stupňa mali za úlohu vytvoriť eko-stromček/stromček z odpadu. Za krásne výtvory a kreativitu ďakujeme šikovným žiakom z 3.C, 3.D a 3.E. Všetci si za svoje pekné eko-stromčeky vyslúžili plný počet bodov.  Ďakujeme

1. december – Svetový deň boja proti AIDS

Červená stužka symbolizuje solidaritu v boji proti chorobe AIDS. Stužku navrhli členovia dobročinnej organizácie Visual AIDS v New Yorku v roku 1991 ako spomienku na tých, ktorí už tejto chorobe podľahli. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života.

Pätnásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky vrcholil 1. decembra so Svetovým dňom boja proti AIDS aj na našej škole.

Už 30. novembra sme si pripravili rozhlasovú reláciu, ktorá bola tematicky zameraná na ochorenie AIDS. Záver relácie bol venovaný citácii z listu humanitárnej pracovníčky pôsobiacej v Afrike, a to s veľavravným odkazom – aby kampaň červených stužiek nebola zameraná len na pripomenutie si tohto symbolu, ale priviedla nás aj k zamysleniu sa nad veľkou hodnotou a krásou života.

1. december sa na našej škole niesol v duchu červených stužiek, ktoré si žiaci v rámci tried pripravili a navzájom pripínali. Žiakov 7.C a 9.B neodradilo ani nepriaznivé počasie a v areáli školy vytvorili krásnu živú červenú stužku – na znak solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými týmto ochorením. 7.D sa zas podarilo peknú živú stužku vytvoriť v triede.

Sme radi, že nám táto téma nie je ľahostajná a všetkým ešte raz ďakujeme.

Halloweenske strašenie na škole

Naše sympatické strašidlá si splnili svoju úlohu strašenia na výbornú. Kamarátom a spolužiakom spestrili deň, priniesli strašidelne dobrú náladu a v triedach sa okrem sladkých dobrôt objavil tajomný odkaz či kamarátsky duch Casper pre šťastie.

Svetový deň stromov

20. október ako Medzinárodný deň stromov. V rámci Žiackej školskej rady sme pripravili – týždeň venovaný našim stromom, ktoré máme v areáli školy. Zástupcovia z jednotlivých tried oboznámili svojich spolužiakov s medzinárodným dňom, ktorý je venovaný  stromom a povedali im pár slov o tom, za čo všetko sme stromom vďační. Uviedli tak týždeň, v priebehu ktorého každá trieda išla von v hesle  „PREJAV STROMU SVOJU VĎAČNOSŤ  – UROB NIEČO PRE SVOJ STROM“. Veľmi sa tešíme z nápadov, ktoré vznikli. Viac z tejto milej akcie nájdete v našom fotoalbume.

Školská súťaž o „NAJENVIRONTRIEDU“ našej školy

Dňa 13.10 žiačky Linda Patiová, Dáška Pavlíková, Nelka Bartková a Natálka Balážová odštartovali súťaž o NAJENVIRONTRIEDU našej školy. Tento dátum nebol zvolený len tak, mali na to svoje „environ-ekodôvody“. Práve 13. októbra sa konal Medzinárodný deň predchádzania prírodným katastrofám.  Dievčatá po úvodnej „ekohymne“ oboznámili svojich spolužiakov s cieľom školskej akcie, jej priebehom, pričom zdôraznili  dôležitosť „environ-ekologického správania sa“.

Relácie zamerané na témy z oblasti ekológie a environmentalistiky budú cez MS Teams pokračovať v priebehu celého školského roka. Žiaci sa  môžu tešiť na množstvo zaujímavých aktivít.

Svetový deň úsmevu

Usmej sa, slávime DEŇ ÚSMEVU – o dôvod navyše, aby si sa dnes usmieval. Presne s týmto posolstvom členovia našej Žiackej školskej rady zavítali do tried. Spolu s venovaním veľkého smajlíka chceli svojim spolužiakom priniesť dávku pozitívnej energie a zároveň im pripomenúť, prečo je dôležité sa usmievať.

Pretože…

ÚSMEV nestojí nič a prináša mnoho,

 v starostiach je oporou,

 je prejavom priateľstva.

 V únave prináša odpočinok,

 v znechutení a smútku je útechou

 a pre každú bolesť prirodzeným liekom.

A keby si stretol niekoho,

kto nemá pre Teba úsmev aj keď naň čakáš,

buď veľkorysý a obdaruj ho svojím úsmevom Ty.

Pretože nikto tak úsmev nepotrebuje ako ten,

kto ho nemá pre iných J