Menu Zavrieť

Podujatia ŽŠR

ENVIRONEKOTÍM – bilancuje

Dňa 29.júna navštívili dievčatá ENVIRONEKOTÍMU – Dáška, Linda, Natálka a Nelka – svojich kamarátov a spolužiakov. Všetky triedy a žiaci, ktorí sa zapojili do našich aktivít, dostali darček – krásne „ekonáramky“, ktoré pochádzajú z dielne našej šikovnej žiačky 6.B – Nelky Bartkovej. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné aktivity!

Ďakujeme!

Váš ENVIRONEKOTÍM

Záverečná rozhlasová relácia ENVIRONEKOTÍMU – Svetový deň životného prostredia, najšokujúcejšie fakty o našej planéte a Zero Waste koncept

V júni sa náš tím prihováral prostredníctvom školského rozhlasu poslednýkrát. Pripomenuli sme si 50. výročie Svetového dňa životného prostredia a spolužiaci sa dozvedeli o niekoľkých najšokujúcejších faktoch o našej planéte. Dievčatá hneď na to nadviazali témou o plastoch a Zero Waste koncepte. Nechýbalo ani vyhodnotenie aktivít za školský rok a vyhlásenie víťazov ekokvízu.

Ešte raz všetkým ďakujeme a dúfame, že v tomto skvelo rozbehnutom projekte budeme úspešne pokračovať aj v nasledujúcom školskom roku.

UNICEF – Škola priateľská k deťom

Naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do zaujímavého projektu s názvom Škola priateľská k deťom. Jednou z hlavných myšlienok projektu je, aby nám vyrastala generácia, ktorá chce pomáhať a je ohľaduplná k svojmu okoliu. Z množstva aktivít si naši žiaci vybrali aj natočenie videa. Vo videu mali povedať, čo pre nich znamená UNICEF – presne takto vznikla ich spoločná práca, ktorú si môžete pozrieť tu :

                           

Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí spoločnými silami vytvorili toto úžasné dielo s významným a dôležitým odkazom.

Vďaka patrí aj žiakom 9.B, Tálii Chmelovej, našim moderátorkám Táničke Porubskej a Sárke Tomkovej, žiakom 9.A a 7.C a v neposlednom rade aj správcovi technických zariadení Petrovi Konskému.

Deň Afriky

„Dnes je Deň Afriky!“ zaznelo zo školského rozhlasu. Dňa 25. mája sme si aj týmto spôsobom pripomenuli významný deň – Deň Afriky. Prostredníctvom rozhlasovej relácie sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých vecí. Napríklad i to, že slávime už jeho 59. výročie. Oslavuje sa nielen na africkom kontinente, ale po celom svete. Zmyslom tohto sviatku je zväčšiť povedomie spoločnosti o globálnych problémoch na tomto kontinente, prispieť k vylepšeniu medziľudských vzťahov a podporiť snahu o ekonomický rozvoj tejto oblasti.

V rozhlasovej relácií sme sa ďalej zamerali aj na rôzne mýty a fakty, ktoré s týmto kontinentom súvisia. Bližšie sme sa pozreli na mýty typu -Afrika nemá históriu (s výnimkou Egypta), Afrika je jeden štát, všetci hovoria jedným jazykom, všetci Afričania vyzerajú rovnako, Afrika nemá moderné umenie a ďalšie. Nechýbal ani krátky „AFRIKA-KVÍZ“, ktorý sme si spoločne vyhodnotili.

Pripomenuli sme si Deň Zeme

Deň Zeme si pripomíname od roku 1970 a iniciátorom jeho vyhlásenia bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré nám poskytuje Zem. Okrem histórie odznelo v našej relácii mnoho ďalších zaujímavých informácií, ktoré si pre svojich spolužiakov pripravili žiaci „environ-ekotímu“. Relácia sa odohrávala v prostredí Microsoft Teams, vďaka čomu sme mohli spoločne diskutovať a každý mohol vysloviť svoj názor. Nechýbali ani zábavné, no poučné videá či rebríček nezmyselností a zbytočností, ktoré našej Zemi dávajú najavo, že často myslíme viac na seba a nevážime si dary, ktoré nám ponúka.

Všetkým za účasť a diskusiu ďakujeme.

1.apríííl

Tento deň patrí medzi najzábavnejšie dni v roku. Chceli sme, aby ho naši žiaci mali trochu špeciálny a iný. Otvoril sa priestor vymyslieť niečo zábavné – možno mierne bláznivé. So skvelým nápadom prišla 9.A, ktorá to poňala super kostýmovým úletom. Okrem toho sa v škole nachádzali nástenky s fóliou, kde mohla každá trieda nakresliť niečo vtipné, niečo, čo ju najviac vystihuje, podpísať sa, vymyslieť vtipné motto, spísať vtipné hlášky a podobne. Tešíme sa, že sa nám fólia na nástenkách rýchlo zaplnila a spoločne sme vytvorili naše „super crazy 1. aprílové dielo“.

Tvorivé spôsoby premeny plastového odpadu

Svetový deň vody

Ponožková výzva na našej škole

21.marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Oficiálne vznikol od roku 2012, a to na základe rozhodnutia Organizácie Spojených národov. Prečo si v tento deň obúvame rozdielne ponožky?
Ponožky boli symbolicky vybrané preto, lebo pri troche fantázie pripomína ich tvar chromozómy. V tento deň si na každú nohu obúvame ponožky, ktoré na prvý pohľad spolu nesúvisia – líšia sa farbou, vzorom či veľkosťou. Tým dávame najavo, že si uvedomujeme odlišnosť týchto ľudí, ale aj to, že ich podporujeme a ich inakosť chápeme. Aj naši žiaci si v pondelok obliekli dve rozdielne ponožky na znak podpory ľudskej jedinečnosti, čím prejavili solidaritu a podporili ľudí s Downovým syndrómom.

Spoločne sme sa tak zapojili do významnej myšlienky o tom, že práve ľudská individualita robí tento svet krásnym, pestrejším, zaujímavejším a inšpirujúcim.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto skvelej výzvy zapojili.

Valentín na škole

Dňa 14.2. celá škola oplývala valentínskou náladou tak, ako sa patrí. Na tento deň sme sa pripravovali už vopred, a to rozhlasovou reláciou, ktorá bola venovaná histórii sviatku sv.Valentína. Týždeň pred Valentínom sa vo vestibule školy nachádzala špeciálna krabica, kam mohli žiaci vhadzovať svoje valentínky – pozdravy a lístočky s odkazmi pre svojich priateľov a kamarátov. V pondelok naše šikovné dievčatá z 9.C doručili pozdravy svojim adresátom. Prekvapenie vo forme krásnych valentínskych pozdravov, určených pre všetkých z našej školy, pripravili dievčatá Tália a Karolínka z 9.B. Samozrejme, s pomocou ďalších šikovných spolužiačok, a to Ninky K., Ninky G., Táničky, Annamárie, Deborky a Sárky.

História sviatku Valentína ostáva možno opradená rúškom tajomstva. Preto, či už tento sviatok uznávate alebo nie, buďte si istí, že slovami a gestami svojich blízkych a lásky určite potešíte. Či už na Valentína alebo v iný deň roka – dajte najavo, že vám na nich záleží.

Svetový deň bez mobilu aj u nás v škole

Pre mnohých tento deň predstavuje „koniec sveta“. Väčšina ľudí chytí do ruky telefón viac než stokrát denne. Niektorí ľudia trávia na svojom telefóne viac času ako rozhovorom s ľuďmi – toľko zo súčasných štatistík.

V rámci Svetového dňa bez mobilu sme si na našej škole dali dve menšie/väčšie výzvy. Čo tak si dať aspoň na ½ dňa od telefónu pauzu? Dokážeš to?

Prvá výzva bola víkendová. V nedeľu sme mali skúsiť odložiť telefón aspoň na 12 hodín bokom.

Druhá bola školská, a to v pondelok !

Ráno pred vyučovaním si žiaci  odložili svoje telefóny do krabíc, skriniek a vyzdvihnúť si ich mohli až po vyučovaní.

Nasledujúci deň išiel po triedach „putovný plagát“ v tvare mobilu, kde sa mohli pochváliť alebo aj posťažovať, čo im deň bez mobilu dal alebo vzal.

Niektorí z nás si možno aj touto cestou uvedomili, že život bez mobilu nemusí byť vôbec nudný a môže nám dať toho oveľa viac, než by sme čakali.

Všetkým triedam a spolužiakom, ktorí sa zapojili, vzdávame hold a ďakujeme!

Rozhlasová relácia nášho ENVIRON-EKOTÍMU

Ľudia skoro pri všetkých svojich činnostiach vytvárajú odpad, čo s ním?V rámci prvej témy sme sa namiesto teórie sústredili na zaujímavosti, aby sa spolužiaci nenudili a dozvedeli niečo nové. Predstavili sme vermikompostovanie. Od teraz už všetci budeme vedieť, že milé a malé stvorenia, ktorým hovoríme dážďovky, vedia byť veľmi užitočné, a to napr. pri zbavovaní odpadu z kuchyne. Ďalej aj to, že vermikompostovanie možno praktizovať i v byte. Čo je nesporne veľká výhoda pre tých, ktorí nemajú možnosť kompostovať v záhrade alebo ich nebaví s každou šupkou bežať von. Toľko k zaujímavému riešeniu bioodpadu z kuchyne. A čo s plastovým odpadom?

Okrem zadania tvorivej úlohy, ktorá bola zameraná na zaujímavé a inovatívne spôsoby, ktorými sa dá domáci plastový odpad premeniť na niečo užitočné a trvalé (napr. pretvoriť ho aj na zábavné hračky, hry a pod.), sme sa zamerali na aktuálne zálohovanie plastových fliaš či plechoviek, ktoré sa od januára 2022 zavádza na Slovensku. Spolužiakom sme sa snažili priniesť všetky užitočné a praktické informácie. Napríklad, že sa bude týkať len obalov s označením „Z – Zálohované“. Vracať sa majú nestlačené, nepoškodené fľaše aj s vrchnákom. Výška zálohy bude jednotná pre plastové fľaše aj plechovky, a to 15 eurocentov. Cieľom zálohového systému je vyzbierať 90 percent nápojových obalov, aby sa mohli recyklovať, použiť pri výrobe nových obalov a nekončili voľne pohodené v prírode alebo v spaľovni.

Veď aj týmto jednoduchým spôsobom môžeme pomôcť našej planéte. Ďakujeme

Vianočný stromček dobrých skutkov

Aby vianočné sviatky boli v duchu pozitívnej atmosféry, priateľstva a vzájomnej pomoci… Vianočný stromček zdobí chodbu našej školy každý rok. Určite čarovnejšie a o to krajšie je ozdobiť ho okrem svetielok aj našimi dobrými skutkami a dať mu tak nevyčísliteľnú a pravú hodnotu ducha Vianoc. A tak žiaci spoločnými silami vytvorili náš „VIANOČNÝ STROMČEK DOBRÝCH SKUTKOV“.

Áno, o tom sú predsa pravé Vianoce.

Za originálnu výzdobu, za všetky dobré skutky ďakujeme. Viac fotografií TU

…keď som potrebovala ruku, našla som labku…

Veľmi často na ne zabúdame…Áno, hovoríme o mačičkách.  V decembri sa na našej škole uskutočnila zbierka pre mačací útulok. S týmto milým nápadom prišla žiačka 9.B Tália. Nápad sa veľmi rýchlo a úspešne rozniesol po škole a výsledkom bola kopa vecí, hračiek a krmiva, ktoré naši žiaci priniesli. Zbierka vyvrcholila 10.12. – Medzinárodný deň práv zvierat, kedy boli všetky veci odovzdané mačičkám v miestnom útulku.

Hovorí sa, že vždy, keď mačka zatvorí oči a následne na vás žmurkne, znamená to, že vám verí a berie vás ako priateľa.

Ako vidíme, tak priateľov si mačičky našli aj na našej škole.

Všetkým veľmi pekne ďakujeme!

Decembrový týždeň zdravého životného štýlu

Druhý decembrový týždeň (od 6.12. do 10.12.) bol na druhom stupni venovaný zdravému životnému štýlu. Išlo o týždeň výziev. V pondelok bola výzva zameraná na konzumáciu ovocia a zeleniny. Utorok bol o pohybe (prechádzka po čerstvom vzduchu – min. 30 minút). Streda sa niesla v duchu cvičenia. Vo štvrtok sa malo obmedziť pitie sladených nápojov a v piatok bol kladený dôraz na psychohygienu.

Pokiaľ žiaci výzvu splnili, tak sa pod konkrétnu výzvu podpísali, pričom nezabudli ani na smajlíka.

Pevne veríme, že z uvedených výziev sa časom stane zvyk, ktorý spraví „náš život zdravším“. Všetkým za plnenie výziev ďakujeme.

Imatrikulácia piatakov

Veľkí aj malí – všetci dobre vedia, s čím sa spája sviatok svätého Mikuláša. Tento krásny deň využili aj naši deviataci, ktorí si pre piatakov prichystali imatrikulačný program. Neodradila ich ani súčasná pandemická situácia, vynašli sa – všetko prebiehalo bezpečne a online. Celý program sa niesol v duchu zaujímavých a tvorivých úloh, ktoré museli naši piataci zvládnuť. Po zábave a úspešnom splnení úlohách čakala odmena –  mikulášsky balíček plný sladkostí a diplom „úspešne imatrikulovaného žiaka druhého stupňa – s privítaním medzi nami – velkáčmi“. Všetkým zúčastneným a aj našim deviatakom ďakujeme.

Fotografie TU

Naša súťaž o eko-stromček/stromček z odpadu

Naši kamaráti z prvého stupňa mali za úlohu vytvoriť eko-stromček/stromček z odpadu. Za krásne výtvory a kreativitu ďakujeme šikovným žiakom z 3.C, 3.D a 3.E. Všetci si za svoje pekné eko-stromčeky vyslúžili plný počet bodov.  Ďakujeme

1. december – Svetový deň boja proti AIDS

Červená stužka symbolizuje solidaritu v boji proti chorobe AIDS. Stužku navrhli členovia dobročinnej organizácie Visual AIDS v New Yorku v roku 1991 ako spomienku na tých, ktorí už tejto chorobe podľahli. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života.

Pätnásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky vrcholil 1. decembra so Svetovým dňom boja proti AIDS aj na našej škole.

Už 30. novembra sme si pripravili rozhlasovú reláciu, ktorá bola tematicky zameraná na ochorenie AIDS. Záver relácie bol venovaný citácii z listu humanitárnej pracovníčky pôsobiacej v Afrike, a to s veľavravným odkazom – aby kampaň červených stužiek nebola zameraná len na pripomenutie si tohto symbolu, ale priviedla nás aj k zamysleniu sa nad veľkou hodnotou a krásou života.

1. december sa na našej škole niesol v duchu červených stužiek, ktoré si žiaci v rámci tried pripravili a navzájom pripínali. Žiakov 7.C a 9.B neodradilo ani nepriaznivé počasie a v areáli školy vytvorili krásnu živú červenú stužku – na znak solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými týmto ochorením. 7.D sa zas podarilo peknú živú stužku vytvoriť v triede.

Sme radi, že nám táto téma nie je ľahostajná a všetkým ešte raz ďakujeme.

Halloweenske strašenie na škole

Naše sympatické strašidlá si splnili svoju úlohu strašenia na výbornú. Kamarátom a spolužiakom spestrili deň, priniesli strašidelne dobrú náladu a v triedach sa okrem sladkých dobrôt objavil tajomný odkaz či kamarátsky duch Casper pre šťastie.

Svetový deň stromov

20. október ako Medzinárodný deň stromov. V rámci Žiackej školskej rady sme pripravili – týždeň venovaný našim stromom, ktoré máme v areáli školy. Zástupcovia z jednotlivých tried oboznámili svojich spolužiakov s medzinárodným dňom, ktorý je venovaný  stromom a povedali im pár slov o tom, za čo všetko sme stromom vďační. Uviedli tak týždeň, v priebehu ktorého každá trieda išla von v hesle  „PREJAV STROMU SVOJU VĎAČNOSŤ  – UROB NIEČO PRE SVOJ STROM“. Veľmi sa tešíme z nápadov, ktoré vznikli. Viac z tejto milej akcie nájdete v našom fotoalbume.

Školská súťaž o „NAJENVIRONTRIEDU“ našej školy

Dňa 13.10 žiačky Linda Patiová, Dáška Pavlíková, Nelka Bartková a Natálka Balážová odštartovali súťaž o NAJENVIRONTRIEDU našej školy. Tento dátum nebol zvolený len tak, mali na to svoje „environ-ekodôvody“. Práve 13. októbra sa konal Medzinárodný deň predchádzania prírodným katastrofám.  Dievčatá po úvodnej „ekohymne“ oboznámili svojich spolužiakov s cieľom školskej akcie, jej priebehom, pričom zdôraznili  dôležitosť „environ-ekologického správania sa“.

Relácie zamerané na témy z oblasti ekológie a environmentalistiky budú cez MS Teams pokračovať v priebehu celého školského roka. Žiaci sa  môžu tešiť na množstvo zaujímavých aktivít.

Svetový deň úsmevu

Usmej sa, slávime DEŇ ÚSMEVU – o dôvod navyše, aby si sa dnes usmieval. Presne s týmto posolstvom členovia našej Žiackej školskej rady zavítali do tried. Spolu s venovaním veľkého smajlíka chceli svojim spolužiakom priniesť dávku pozitívnej energie a zároveň im pripomenúť, prečo je dôležité sa usmievať.

Pretože…

ÚSMEV nestojí nič a prináša mnoho,

 v starostiach je oporou,

 je prejavom priateľstva.

 V únave prináša odpočinok,

 v znechutení a smútku je útechou

 a pre každú bolesť prirodzeným liekom.

A keby si stretol niekoho,

kto nemá pre Teba úsmev aj keď naň čakáš,

buď veľkorysý a obdaruj ho svojím úsmevom Ty.

Pretože nikto tak úsmev nepotrebuje ako ten,

kto ho nemá pre iných J