Menu Zavrieť

Vedenie školy

Riaditeľka školy

Mgr. Alica Meňhartová
Tel. č.: +421 36 / 631 30 41
E-mail: riaditel@zsaklv.sk

Zástupkyňa riaditeľky pre ISCED 2
štatutárna zástupkyňa školy

Mgr. Ing. Viktória Szabó
E-mail: zrs2@zsaklv.sk

Zástupkyňa riaditeľky pre ISCED 1

PaedDr. Marcela Matejovová
E-mail: zrs1@zsaklv.sk

vedúca vychovávateľka Mgr. Zuzana Ižoldová
výchovná poradkyňaMgr. Marcela Babincová
členka vedeniaMgr. Miroslava Vigľašová
členka vedeniaMgr. Miroslava Degúlová