Menu Zavrieť

Naše spoločné momenty – 7. D

V rámci školského roka sme sa zúčastnili mnohých aktivít, navštívili sme zaujímavé miesta a vytvorili si veľa spomienok a zážitkov. Aj keď sme sa často nestretávali kvôli pandemickej situácii, život školy sa nezastavil. Neminuli nás ani halloweenské masky, čitateľský maratón, rôzne exkurzie ani svetové dni. Náš rok sa začal čitateľskou zážitkárňou, kde sme spoznávali balady, čítali sme ich, robili dramatizácie a vytvárali stránky knihy s vlastnými baladami.

Pripomínali sme si aj rôzne svetové dni a podujatia – Svetový deň úsmevu – snažili sme sa celý deň byť pozitívne naladení. Neminul nás ani Svetový deň stromov či vody, kedy sme si uvedomili dôležitosť ochrany životného prostredia. Spomenuli sme si aj na americké tradície a vybláznili sme sa v halloweenských maskách.

Neobišli nás ani vážnejšie témy -1. decembra sme si obliekli červené oblečenie, a symbolicky vytvorili červenú stužku, aby sme podporili ľudí, ktorí bojujú s AIDS. 21. marca sme si zas spomenuli na ľudí s Downovým syndrómom. Títo ľudia majú o jeden 21. chromozóm naviac, a chromozóm pri troške fantázie vyzerá ako ponožka, preto v rámci empatie a spolupatričnosti sme si obliekli ponožky rôznych farieb.

Celý rok sme tiež riešili súťaže, olympiády, písali sme básne, príbehy, recitovali sme… Toto všetko sa odrazilo aj na našich úspechoch, mnohí z nás uspeli na celoslovenskej, a dokonca aj medzinárodnej úrovni.

Na Deň detí sme sa zúčastnili zaujímavej exkurzie, navštívili sme Kostol sv. Emeráma na Nitrianskom hrade a botanickú záhradu. Užili sme si aj divadelné predstavenie – Lakomec v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. Pred koncom roka, keď sa začali uzatvárať známky, každý z nás čelil veľkému stresu, a tak nás prišla navštíviť Ema. Ema je labradoodle, ktorý sa využíva pri canisterapii.

Ako každý rok aj tento sme zakončili úspešnou prezentáciou ročníkových prác.

A už sa, samozrejme, tešíme na prázdniny.

Zojka, Simonka, Evka a Mia, 7.D

PS: Prezentácia sa našim rodičom páčila, dúfame, že zaujme aj Vás.