Menu Zavrieť

Partnerschaft Levice – Berlín

V týždni od 13.6.2022 do 17.6.2022 sme na pôde našej školy srdečne privítali žiakov a dve pani učiteľky z Gruener Campus Malchow Berlin. Tým sme odštartovali partnerstvo, ktoré plánujeme v budúcnosti upevňovať a prehlbovať nielen vzájomnými návštevami, ale aj online aktivitami a stretnutiami počas celého školského roka. Žiaci z prvého stupňa si pod vedením pani učiteľky Laury Salókyovej pripravili ukážku ľudových tancov, ktorá zožala u žiakov z Berlína veľký úspech. Žiaci 7.D triedy si zahrali v krátkom, ale veľmi pútavom divadelnom predstavení, ktoré si pripravili pod taktovkou pani učiteľky Krisztiny Balla. Následne sa spolu so žiakmi 6.C, 7.D a 9.C zúčastnili vyučovania techniky, matematiky a výtvarnej výchovy. S pani učiteľkou Angelikou Matľákovou riešili matematické úlohy, pre nich úplne novou, Hejného metódou, s pani učiteľkou Miroslavou Máčayovou varili nielen slovenské špeciality, ale piekli aj muffiny. Lilla Tóthová im predstavila naše kultúrne dedičstvo v podobe nádherného čičmanské vzoru, ktorý si sami vytvorili originálnou výtvarnou technikou. Počas celého týždňa sme im ukázali krásy slovenskej prírody, Levíc, okolitých miest, aj hlavného mesta Bratislavy. Asi najkrajšie spomienky budú mať na návštevy v rodinách našich žiakov, ktorí pre nich pripravili zaujímavé programy, od hrania bowlingu cez varenie až po zábavu v bazéne. Dojemné bolo aj lúčenie na Viedenskom letisku, ktoré len potvrdilo, že štart nášho partnerstva sme zvládli na výbornú. Ďakujem všetkých, ktorí sa podieľali na príprave programu, pani učiteľke Balla a Máčayovej za spoluprácu, našim žiakom a ich rodičom, ktorí vrúcne privítali žiakov vo svojich domovoch a pani riaditeľke za podporu a možnosť túto aktivitu uskutočniť.