Menu Zavrieť

Plaketa J. A. Komenského pre výnimočných učiteľov

Pri príležitosti Dňa učiteľov primátor mesta Ján Krtík udelil Plaketu J. A. Komenského pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení na území mesta Levice a významným osobnostiam podieľajúcim sa na rozvoji školstva za rok 2022. Ocenenie nesúce práve meno pedagogického velikána Jána Ámosa Komenského patrí tým učiteľom, ktorí vynaložili úsilie nad rámec svojich pracovných povinností, aktívne sa podieľali na realizácii projektov, či tým, ktorí dlhodobo dosahujú so žiakmi vynikajúce výsledky. Z našej školy toto ocenenie získali Ing. Miroslava Máčayová a pani vychovávateľka Erika Cigániková.