Menu Zavrieť

Krajské (seniorálne) kolo biblickej olympiády z evanjelického náboženstva

Dňa 25. marca 2022 sa už druhý rok konalo krajské kolo biblickej olympiády z evanjelického náboženstva online formou. Žiaci si preverili svoje získané vedomosti prostredníctvom pripravených testov.

Našu školu reprezentovali nasledovní žiaci. V kategórii S1 to bol Pavol Sklenka zo 4. C, v kategórii S2 Daniel Riecky zo 6.B, v kategórii S3 Danka Barbora Tomaščinová zo 7.B a Matúš Tomaščin zo 7.A

Všetci sa svedomite pripravovali a obhájili si svoje nadobudnuté vedomosti. Do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 29. apríla 2022 postúpili: Pavol Sklenka zo 4.C triedy a Daniel Riecky zo 6. B triedy. Držíme im palce, aby čo najlepšie reprezentovali našu školu.

ThDr. Martin Riecky