Menu Zavrieť

Zdravý týždeň na ISCED1

V rámci rozvíjania prírodovednej gramotnosti na tému Zdravie sme na 1.stupni pripravili pre žiakov Zdravý týždeň. Všetci vyučujúci si tento týždeň pripravili pre svojich žiakov rôzne aktivity a úlohy.

V pondelok 21.3. sme začali Medzinárodným dňom zdravého spánku, urobili sme si tzv. pyžamový deň. V tento deň boli pani učiteľky aj deti oblečení v pyžamách a žiaci sa vo svojich triedach rozprávali, prečo je spánok dôležitý, koľko hodín by mali spať,  prečo je dôležité oddychovať a zregenerovať svoje telo po celom dni. Počas rozhovorov  žiaci oddychovali na kobercoch. Niektorí žiaci si pozvali do svojich tried starých rodičov, ktorí im prečítali príbehy. Spoločne si vyplnili aj dotazník o spánku. Dokonca si urobili aj módnu prehliadku, kde hlasovali za najkrajšie pyžamko u dievčat a chlapcov.

V utorok 22.3.sme pokračovali Svetovým dňom vody. V tento deň si žiaci priniesli do školy na pitie len čistú vodu, samozrejme celý týždeň mali aj zdravú desiatu bez sladkostí, zameranú na ovocie a zeleninu. Pozerali videá a prezentácie o vode, príbeh ako sa voda dostane do nášho umývadla, čo sa s ňou ďalej deje, kam sa odvádza, ako sa čistí a ako si musíme vodu šetriť. Žiaci vypracovávali pracovné listy s témou Voda. Prváci si vyskúšali aj pokus s filtráciou vody. Nasledovali vychádzky a pozorovania  k potoku Podlužianka a rozhovor o znečistení vody.

Streda 23.3. patrila Svetovému dňu meteorológie. Žiaci si zaznačovali už od pondelka počasie do kalendára prírody, menšie deti sa učili značky počasia, rozprávali sa o počasí a porovnávali jednotlivé dni podľa počasia. Vyrobili si vrtuľku, ktorú použili pri sledovaní fúkania vetra na školskom dvore.

Štvrtok 24.3. patril Dňu bez počítača. Žiaci si mali uvedomiť, že časté a hlavne nadmerné používanie počítačov, tabletov ako aj mobilov často poškodzuje naše zdravie. Starší žiaci viedli diskusie aj na tému závislosť na hrách či kyberšikana.

Záver týždňa piatok 25.3. sme ukončili športovým dňom, pretože športové aktivity priaznivo pôsobia na zdravie nás všetkých. Žiaci plnili rôzne disciplíny a celý deň sa niesol v športovom duchu. Celý „Zdravý týždeň“ prispel k aktívnemu rozvíjaniu kompetencií žiakov, ako aj k zlepšovaniu úrovne prírodovednej gramotnosti na ISCED1