Menu Zavrieť

Škola bez nenávisti 4.-8.11.2019

Škola bez nenávisti

Základná škola Andreja Kmeťa v Leviciach je školou novým nápadom a vzájomného porozumenia

Aj vám sa občas zdá, že dnešná doba je dobou anonymity?
Navzájom komunikujeme tvárou tvár len málo?
Nevšímame si jeden druhého?
Nezdravíme sa?
Sme škola, ktorá si uvedomuje, že pri rozvoji mladých ľudí je okrem vedomostnej úrovne nemenej dôležité rozvíjať aj vzájomnú komunikáciu, ústretovosť a spoluprácu medzi žiakmi. Preto sa naša škola zapojila do projektu Škola bez nenávisti, Spoznávame sa navzájom pod záštitou Iuventy. Aktivitami, ktoré pripravil realizačný tím pozostávajúci z dvoch žiakov 8. ročníka, školskej psychologičky a pedagóga sme v týždni od 4. – 8. 11. 2019 rozhodli napomôcť k riešeniu problémov, ktoré považujeme v súčasnosti za veľmi negatívne. Aktivizujúcimi metódami sme u žiakov prehlbovali vzájomnú spoluprácu, komunikáciu a pripomínali si dôležitosť dodržiavania pravidiel slušného správania. Spätnou väzbou vyhodnotenia aktivít bolo pre realizačný tím vyjadrenie žiakov formou smajlíkov. Sme veľmi radi, že dominovali hlavne usmiate smajlíky podobne ako úsmevy na tvárach žiakov pri realizácii jednotlivých aktivít.