Menu Zavrieť

Spoznávame sa navzájom

Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice v prvý novembrový týždeň uskutoční aktivitu Spoznávame sa navzájom. Táto aktivita bude organizovaná v rámci projektu Škola bez nenávisti, Projekt je zmena a je podporovaný Iuventou, Slovenským inštitútom mládeže. Projekt je určený pre žiakov druhého stupňa našej školy. Prostredníctvom aktivizujúcich metód sa žiaci budú navzájom spoznávať počas prestávok.

Čo chceme dosiahnuť?
• vzájomné spoznávanie žiakov
• zlepšiť vzťahy medzi spolužiakmi z rôznych tried
• napomôcť k zlepšeniu atmosféry
• viezť žiakov k užitočnému tráveniu prestávok
• rozvíjať komunikáciu žiakov
• a v neposlednom rade pomôcť dobrej veci

Realizačný tím, ktorý sa podieľa na príprave a organizácii tvoria: Filip Tóth (žiak 8. ročníka), Adrián Marföldi (žiak 8. ročníka), Mgr. M. Bočkayová (školský psychológ) a Mgr. M. Degúlová (školský pedagóg).

Tešíme sa na dosiahnuté výsledky, o ktorých vás budeme určite informovať!

Realizačný tím