Menu Zavrieť

Zber šípok

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do zberu šípok, ktorý vyhlásili Lesy SR. Naši žiaci si uvedomujú význam zberu liečivých plodov a ich ďalšie využitie pre zdravie človeka. Ich uvedomelosť sa nakoniec preukázala aj v množstve nazbieraných kilogramov, čo bolo 160. Oproti minulému roku sa množstvo navýšilo 1,5 krát.

Najaktívnejšími zberateľmi boli:

Peter Huraj – 42 kg
Katarína Pisáková – 14 kg
Šimon Šuška – 13,5 kg

Ako triedny kolektív sa najviac do zberu zapojili:

žiaci z 1.B triedy a nazbierali spolu 64,45 kg šípok, čo im zabezpečilo 1. miesto.

1.B – 1. miesto


Na 2. mieste sa umiestnila 1.A trieda s nazbieranými 41,22 kg

1.A – 2. miesto

Tretie miesto patrí 3.C s 39,05 kg.

3.C – 3. miesto

Žiaci týchto tried intenzívne zbierali šípky, aby sa stali víťazmi jednej z cien. Aj keď už teraz tušíme, že sme žiadnu z hlavných cien nevyhrali, nestrácame chuť zapojiť sa do súťaže aj na budúci rok.