Menu Zavrieť

Slnečná jeseň života

Tohoročné teplé, príjemné a farebné jesenné dni nám predznamenali príchod mesiaca október, ktorý nesie prívlastok Mesiac úcty k starším. Žiaci ISCED1 sa rozhodli pozvať a zabaviť starých rodičov programom uvitým z piesní, básní, vtipov, tančekov, hrou na flaute a husliach. Svedomito sa pripravovali, nacvičovali, aby dňa 19.10. o 16 hod. mohli predviesť svoje umenie ich najbližším a najláskavejším starým rodičom, ktorí si vždy pre nich nájdu čas, pekné slovo a pochvalu. Že sa im program páčil dali znať veľkým potleskom a úsmevom na tvári. Záverečné slovo mala pani riaditeľka, ktorá sa prihovorila nielen k starým rodičom, ale aj k žiakom. Síce už vonku nesvietilo slniečko, ale všetkým nám žiarili tváre šťastím a radosťou, že sme urobili dobrý skutok.

Mgr. Speváková