Menu Zavrieť

Halloweenske aktivity

Podujatie bolo venované dvom témam – literatúre a jesenným dňom – halloweenu a “dušičkám“. Ako sa dajú tieto témy spojiť? Veľmi jednoducho – veď v literatúre sa odpradávna stretávame s bosorkami, mátohami, duchmi, čarovnými nápojmi či kúzlami. A nielen v literatúre – aj v bežnom živote prosíme o splnenie našej žiadosti nejakú magickú bytosť, napr. len nech ma nevyvolá,…. daj, aby na tú písomku zabudla,… nech mama nezistí, čo som vyviedol,…

V prvej časti programu sme sa trošku „povzdelávali“ – dozvedeli sme sa niečo zaujímavé o týchto jesenných dňoch. Halloween je síce americký sviatok, a v našich krajoch máme „dušičky“ a sviatok Všetkých svätých, ale s duchmi a príšerami sa stretávame aj u našich štúrovcov. Príkladom bola dramatizácia balady Janka Kráľa Kríž a čiapka v podaní žiakov 7.C triedy. Ďalšie dielo štúrovského básnika Sama Chalupku Turčín Poničan nám zaujímavo predstavili žiaci 6.B a 8.C triedy. Vtipná dramaturgia, súčasné prvky a dobové kostýmy podfarbili umelecký zážitok poslucháčov.

Nasledovalo aj trochu zábavy so slovami, dobrovoľníci predvádzali pantomímou vybrané pojmy, dabovali sa ukážky z filmu Rodina Addamsovcov, čítali sa strašidelné príbehy a prerozprávali sa spolužiakom. Moderátori prejavili svoju nápaditosť a vyzvali pedagógov, aby si vyskúšali svoju pozornosť. Učitelia sa ukázali ako vynaliezaví, kreatívni, pretože vypočutý text prerozprávali s úplne iným príbehom a postavami.

V druhej časti programu boli pripravené stanovištia s rozmanitými úlohami: riešili sa doplňovačky, písali sa básničky, dopĺňali sa chýbajúce verše, dokončovali sa strašidelné príbehy, nafukovali sa balóny s veršovanými odkazmi, maľovalo sa, …

Poslednou aktivitou bol tanec s deviatakmi na školskom dvore, súťažné preháňanie sa masiek na kolobežkách, fotografovanie sa v „halloweeenskom ateliéri“,… A, samozrejme, celkom na záver – sladká odmena od pani riaditeľky.