Menu Zavrieť

V zdravom tele zdravý duch

Žiaci 1.stupňa v rámci pobytu v ŠKD, počas hodín telesnej a športovej výchovy, prestávok, ale i v čase krúžku Šporťáčik a Florbal neustále športovali  a súťažili v pohybových hrách a v rôznych športoch. Športovanie, zážitkové hry, či súťaže sa stali neoddeliteľnou súčasťou našej školy. Deti si osvojili pravidlá rôznych športov florbal, futbal, volejbal, prehadzovaná, či vybíjaná. Naše deti sa vždy na jednotlivé aktivity tešili, pretože ich  čakali rôzne športové disciplíny a samozrejme zážitky. Športovalo a športuje sa u nás stále. Vďaka projektu sme zakúpili športové náčinie, dresy, ktoré nám doplnili a uľahčili organizáciu jednotlivých  športových aktivít. V závere projektu sa uskutočnili turnaje z jednotlivých športových disciplín, ktoré boli spojené so športovým kvízom „V zdravom tele zdravý duch“. Vďaka  Rodičovskému združeniu pri ZŠ Andreja Kmeťa v Leviciach a podpore  projektu Mestom Levice sa naše deti do školy tešia a šport na škole sa pre nich stal  odrazovým mostíkom pri ďalšom športovaní.

Marcela Matejovová, Zuzana Ižoldová