Menu Zavrieť

Detský čin roka 2023

Detský čin roka 2023

Aj tento rok sme sa zapojili do jedinečného a originálneho projektu, ktorý motivuje k dobrým skutkom, vyzdvihuje pravé hodnoty a cez príbehy dáva pochopiť, čo je dobré a čo zlé.

Náš skutok v kategórii „Pomoc rovesníkom“ bol výberovou komisiou nominovaný do celoštátneho hlasovania. Deti s pedagógmi pracujú s príbehmi a hlasujú počas školského vyučovania. Pre verejnosť je online anketa na portáli Ľudia ľuďom. Pozývame Vás k nahliadnutiu, hlasovaniu a k motivácii k dobrým skutkom:

Pomoc rovesníkom /list B/

Kolektív je spolužiakovi oporou v škole i v bežnom živote

Dnes, 29. júna 2023, sme my, piataci, Riško, Dominik, Zilong, Evan a Paľko stáli v sviatočnej nálade v nádhernej sále hotela Lev v Leviciach a preberali pochvalu od pani riaditeľky. Ako sme boli na javisku, v mysli sme zablúdili až do prvého ročníka, keď nám pani učiteľka Milenka predstavila spolužiaka Janka „Hraška“. Všetci sme poznali tú rozprávku, a keďže Janko bol malej a útlej postavy, veru nám toho rozprávkového aj pripomínal. Bol taký krehký, že aj jeho pohyby boli akoby spomalené, nevedel jesť tuhú stravu, ani poriadne vyslovovať slová, ale jedno vedel najlepšie: milovať! Veru, on nás tak veľmi ľúbil, že nám to denne dokazoval. Nedá sa spočítať, koľko pohladení sme od neho prijali, ale aj štípance. Aj Riška nie raz uštipol, aj Dominika, z lásky, ale ani nemukli. Trpezlivo sme znášali bolesť, iba tíško sme Jankovi vraveli: „Janíčko, nie tak, iba nás hladkaj!“ A Janko nás stále sledoval, čo a ako robíme a počas prestávok sa rád s nami a pani asistentkou poprechádzal. Celý deň si opakoval naše mená, a keď sme išli na prázdniny, darovali sme mu vytlačené fotografie, aby mu pripomínali, že sa v škole opäť stretneme. Ako sme rástli, postupne sme si uvedomovali, že Janko nikdy nebude ako my, pretože je autista s mentálnym hendikepom. V piatom ročníku si našiel nových kamarátov, obľúbil si Zilonga a Evana, s ktorým si rád zahrá trebárs i naháňačku, lebo Evan ho nemilosrdne chmatne za ruku a už aj bežia ostošesť. Paľko je síce z inej triedy, ale na spoločnom výlete na Devíne prejavil toľko citu a empatie, že neváhal byť Jankovi oporou, keď sa bál spoločnej plavby loďou. „Je to iba taký veľký domček na vode,“ vravel Paľko, „nemusíš sa báť, pozri, tam je les, tam dom, o chvíľočku budeme vystupovať v Bratislave“. A Janko si k Paľkovej hrudi nežne sklonil hlávku a so záujmom počúval, čo všetko si má všímať. A takto s nami absolvoval všetky naše výlety a exkurzie, návštevy divadla a kina. Aby sa aj tam dobre cítil, priniesli sme mu podušku, aby bol vyšší a dobre videl na plátno. Trochu mu prekážajú hlasné zvuky, zakrýva si ušká, musíme si dávať pozor, aby sme ho krikom či hlasnou hudbou neohrozovali. Jeho staršia sestra Emmka bola kedysi tiež žiačkou našej školy a vravela nám, ako sa

celá rodina obávala, či sa Jankovi bude v škole dariť. Časom sa však ich obavy ukázali ako zbytočné. Naša trieda sa mu stala oporou v školskom i bežnom živote: „Lepší kolektív sme si pre Janka jednoducho nemohli želať! Zo začiatku síce trochu vyvádzal a robil deťom napriek, no i tak sa k nemu vždy správali veľmi tolerantne a pekne. Braček má svoju triedu veľmi rád. Vďaka spolužiakom sa naučil mnoho užitočných vecí a urobil obrovské pokroky!“

List napísala Mgr. Renata Trungelová – pedagogička, so žiakmi, ktorí skutok vykonali, Evan Garaj, Zilong Xia, Pavol Sklenka, Dominik Bagala a Richard Varga, v šk. roku 2022/2023, žiaci 5. triedy, ZŠ Andreja Kmeťa, Ul. M.R. Štefánika 34, Levice