Menu Zavrieť

Európsky deň jazykov

26.september je Európsky deň jazykov a my si ho každoročne pripomíname na hodinách cudzích jazykov rôznymi aktivitami, projektami, či kvízmi. Učením sa cudzích jazykov sa u žiakov formuje multikultúrne povedomie a tolerancia voči iným národom a národnostiam.

A ešte je to aj zábava.😉