Menu Zavrieť

Diecézne (krajské) kolo Biblickej olympiády 2023 v Badíne – 1. miesto

Beatka Mederlyová (7.C), Margarétka Valentová(9.B) a Erik Valent (7.A) po dlhodobom a systematickom štúdiu biblických kníh Nehemiáš, Judita, Ester a 1. Petrovho listu dnes presvedčili porotu o svojom ume a bystrosti úsudku. Najvyšší počet bodov v tejto náročnej súťaži im zaistil postup do celoslovenského kola.

Srdečne im blahoželáme, prajeme veľa síl pri ďalšej tímovej príprave a krásne chvíle s Božím slovom!

Mgr. Renata Trungelová