Menu Zavrieť

Deň Zeme

Deň Zeme sme si v tomto školskom roku pripomenuli o deň skôr 21.4., nakoľko pripadol na sobotu. Vďaka zamestnancom Lesnej školy v Leviciach sme mali v areáli školy pripravené náučné stanovištia, na ktorých žiaci získali nielen množstvo teoretických vedomostí, ale aj praktických zručností. Nezabudli sme si skrášliť aj naše okolie vyzbieraním odpadu a vytrhaním rastúcej buriny z kvetinových záhonov i z pieskoviska.