Menu Zavrieť

Deň narcisov

Deň, kedy viac ako inokedy hovoríme o ľuďoch postihnutých rakovinou. A nielen u nás v škole, ale aj v masmédiách. 20.4.2023 sa konal už 27.ročník najväčšej verejnoprospešnej finančnej zbierky na Slovensku. Jeho symbolom je žltý narcis – kvietok jari a nádeje, ktorým ste v daný deň boli obdarovaní a pripínali ste si ho na odev. Takto ste vyjadrili spolupatričnosť a podporu všetkým onkologickým pacientom, ktorí zápasia s touto zákernou chorobou. A samozrejme, zapojili sme sa do tejto akcie aj my. Časť našich žiakov bola v centre mesta, časť žiakov v Mochovciach a v triedach vás navštívili žiaci 9.A. Podarilo sa nám vyzbierať veľmi peknú sumu, oveľa väčšiu ako minulý rok a za to vďačíme najmä VÁM všetkým, ktorí ste prispeli. Vyzbieralo sa 2231,25 eur.

ĎAKUJEME!

Mgr. J. Senešiová