Menu Zavrieť

Finančná gramotnosť

Naša škola A. Kmeťa sa už dlhé roky venuje finančnej gramotnosti, no v tomto roku 2023 poňala finančnú gramotnosť netradične. V januári sa žiaci na ISCED I v rámci vyučovania oboznámili s hodnotami mincí, zahrali sa na nakupovanie, či to už hračiek alebo rôznych potravín z letákov. Od februára v pavilóne A na chodbe vznikol stánok s názvom „Výkup hračiek“. Žiaci po prinesení informovaného súhlasu od zákonného zástupcu a ohodnotení sumy hračky, doniesli nepoužívanú hračku z domu do školy, za ktorú obdržali, či to už polovičnú cenu, alebo ešte nižšiu na základe, v akom stave sa hračka nachádzala. Samozrejme musela spĺňať určité kritériá, nesmela byť znečistená ani poškodená, musela byť funkčná. Neskôr na chodbe pribudla tabuľa s názvom „Úrad práce“. Boli na nej vypísané ponuky zamestnaní, na ktoré prebiehal konkurz v určitom čase. Kto mal záujem o konkrétne povolanie, zúčastnil sa konkurzu na základe požadovaných kritérií. Následne bol dosadený do funkcie zamestnanca do „Výkupu hračiek“, bankára, zamestnanca zmenárne, ba dokonca zamestnanca ponúkajúceho služby zákazníkom. Do banky si mohli žiaci uložiť svoje získané peniaze, buď z predaja hračiek, alebo zo zmenárne, kde si zamenili známku jednotku, či pochvalu v žiackej knižke za vopred stanovenú sumu. Kto si peniaze neuložil do banky, mal možnosť si za peniaze v „Službách zákazníkom“ zakúpiť popcorn, horúcu čokoládu, detskú kávu, limonádu alebo granulovaný čaj. Časom sa „Výkup hračiek“ zmení na „Predajňu hračiek“, pribudne „Kino“ a rôzne iné zaujímavé možnosti na zarobenie alebo minutie peňazí. Je to len na žiakoch ako naložia zo získanými financiami, či už si ich uložia do banky, aby sa im zúročili, alebo si ich minú, no určite sa naučia s nimi zaobchádzať tak, aby boli pripravení v dospelosti si ťažko zarobené peniaze vážiť.

Viac foto TU

PaedDr. Horváthová