Menu Zavrieť

Dinosaurus mojimi očami

V mesiaci január vyhlásila naša škola výtvarnú súťaž „Dinosaurus mojimi očami.“ Súťaž bola určená pre žiakov materských škôl v okrese Levice a blízkom okolí. Výtvarné práce bolo potrebné doručiť na adresu našej školy do 10.02. Vyhodnotenie súťaže sa konalo v rámci akcie DINOLAND, ktorá bola určená pre žiakov materských škôl. Záujem o súťaž nás veľmi milo prekvapil. Spolu prišlo do súťaže 74 výtvarných prác. Rozdelili sme ich do troch kategórii:

  1. kategória – 4 práce
  2. kategória – 23 prác
  3. kategória – 47 prác

Bola udelená cena riaditeľky školy a cena detskej poroty. Tu sú mená ocenených žiakov.

Cena riaditeľky školy:  Ema Húsková

                                     Marko Konečný

Cena detskej poroty: Ema Svetíková

                                  Emma Dobóová

Ocenené práce v I. kategórii: Liliana Smolíková

                                               Ema Píryová

Ocenené práce v II. kategórii: Barbora Behúlová

                                               Henrich Kmeťo

                                                Vivien Váczi

                                                Leo A. Plšek

                                               Simona Szabóová

                                               Hugo Nagy

                                               Patrik Solmoši

                                               Hana Kolajová

                                              Elina Molnárová

                                            Gabriel Kosmály

                                           Filip Števko

Ocenené práce v III. kategórii:   Ema Lukáčová

                                                   Teodor Tomanica

                                                   Katarína Molnárová

                                                   Oliver Záložník

                                                  Michal Kollár

                                                  Júlia Čisárová

                                                 Nela Miškelová

                                                 Lenka Horniaková

                                                 Samuel Matuška

                                                 Dominika Sečkárová

                                                 Nikolas Horvát

                                                 Daniel Molnár

                                                 Viktória Franková

                                                 Tereza Talapková

                                                 Barbora Mazúrová

Zapojené materské školy:

 MŠ Jur nad Hronom, MŠ Vojenská Levice, MŠ Starý Tekov, MŠ Ondrejovce, MŠ Perecká Levice, MŠ Tekovská Levice, MŠ Okružná Levice, MŠ Dopravná Levice, MŠ Podlužany, MŠ Nová Dedina, MŠ Hviezdoslavova Levice, MŠ Hlboká Levice, MŠ Saratovská Levice, MŠ Konopná Levice, MŠ Šarovce, MŠ Krškany

Ďakujeme všetkým deťom, ich rodičom a pani učiteľkám z materských škôl, že sa zapojili do súťaže Dinosaurus mojimi očami. Víťazom blahoželáme!