Menu Zavrieť

Archimedove zázračné stroje

Žiaci 4.D si zakúpili od spoločnosti EDULAB projekt Archimedove zázračné stroje. Prečo práve tento projekt? Na hodinách obohatenia sa v tomto školskom roku venujeme vynálezom a objavom a na prírodovede sme aktuálne preberali učivo jednoduché stroje.

Prostredníctvom tohto projektu sme sa preniesli do Archimedovej doby. Zozbierali sme informácie o starovekom svete a fungovaní dobových strojov. Zistili sme, že aj jednoduché vynálezy dokázali zachrániť mesto Syrakúzy pred útočníkmi. Pomocou získaných informácii sme zhotovili model vlastného stroja a spoznali princíp jeho fungovania. Boli sme rozdelení do štyroch tímov. Každý tím si zhotovil maketu ulice, ktorá niesla prvky antiky. Výsledkom bola vlastná dioráma s funkčným strojom a výzdobou spĺňajúcou historické náležitosti staroveku.

Zavŕšením projektu bola prezentácia projektov. Spoločne sme nacvičili krátke divadielko, v ktorom sme zhrnuli získané vedomosti a poznatky z tohto obdobia. Zhotovili sme si kostýmy, aké sa nosili v tej dobe. Na prezentáciu sme si pozvali našich spolužiakov z nadaných tried a potom aj rodičov a vedenie školy. Stretnutie s rodičmi bolo spojené aj s otvorenou hodinou, ktorá sa niesla v duchu Archimeda.

Vďaka tomuto projektu sme získali množstvo nových informácii. Odporúčame aj ostatným triedam, aby sa zapojili do projektov  spoločnosti EDULAB.