Menu Zavrieť

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 14.02.2023 si žiaci na ISCED1 zmerali sily v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín. Súťažili ročníky 2. – 4. v poézii, kde  sa do súťaže zapojilo 15 žiakov a v próze, do ktorej sa zapojilo 7 žiakov. Texty recitátorov boli moderné, vtipné a porota, zložená z pani učiteliek mala neľahkú úlohu. Napokon rozhodla takto:

POÉZIA:

  1. miesto: Matúš Varga, 2.C
  2. miesto: Lettycia Pásztorová, 2.C, Ján Bátovský, 2.B
  3. miesto: Zara Kupčová, 4.D, Liliana Ambrusová, 3.B

PRÓZA:

  1. miesto: Veronika Mesárová, 4.D
  2. miesto: Richard Filovkin, 4.A, Michaela Potocká, 3.A
  3. miesto: Eduard Maxim Mitterpach, 2.C, Dáša Roštášová, 4.A

Víťazom blahoželáme!