Menu Zavrieť

Máme radi dinosaury

Dňa 8. 2. 2023 zažili prváci z triedy pre intelektovo nadané deti a ich rodičia príjemné popoludnie. Žiaci počas prvého polroka na vyučovacom predmete obohatenie preberali tému Dinosaury. Svoju prácu a úsilie zavŕšili vypracovaním projektov k tejto téme, ktoré pred rodičmi prezentovali. Žiaci k práci pristupovali zodpovedne. Projekty spracovali zaujímavo a odprezentovali ich na výbornej úrovni. Pozvanie prijala aj PaedDr. Eva Gelányiová.  Po prezentáciách projektov obdržali žiaci z rúk pani riaditeľky osvedčenia a za odmenu si pochutili na sladkej torte.

PaedDr. A. Mészárošová