Menu Zavrieť

Okresné kolo ONEJ

Dňa 18.1.2023 sa konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Po troch rokoch sa žiaci mohli konečne zúčastniť osobne, prezenčne a predviesť tak svoje jazykové zručnosti nielen v písomnom teste, ale aj ústne. Písomný test, mimochodom veľmi náročný, pozostával z počúvania a čítania s porozumením a z gramatiky. Len tí, ktorí obhájili svoje vedomosti v písomnej časti, mohli postúpiť ďalej. Ústna časť už tradične preverila žiakov a ich slovnú zásobu, ako aj fantáziu, v opise obrázka a vo voľnom rozhovore na dané témy. Náročnosť olympiády je naozaj vysoká a konkurencia z roka na rok väčšia. Napriek tomu boli žiaci našej školy veľmi úspešní a všetky  hodiny strávené nad nemeckou gramatikou, aj mimo vyučovania v škole, pretavili do víťazstva. 

V kategórii 1A: 1. miesto Marek Mäsiar 7. C

                        2. miesto Beáta Mederlyová 7. C 

V kategórii 1B: 2. miesto Matias Kucmin 8. D

                        3. miesto Daniel Dobisz 8. D

Do krajského kola postupujú žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste. Všetkým zo srdca gratulujeme, sme na nich hrdí a do ďalšieho kola prajeme veľa úspechov.