Menu Zavrieť

Imatrikulácia piatakov

V posledný deň školského vyučovania pred Vianočnými prázdninami sa v našej škole uskutočnila imatrikulácia piatakov v réžii starších žiakov z deviateho ročníka.

Pripravili pre nich niekoľko pekných, vtipných, ale aj problematických úloh, a tak vyskúšali ich um, odvahu, priebojnosť a schopnosť nebrať sa príliš vážne. Piataci sa prejavili ako šikovní jednotlivci i ako súdržné kolektívy, navzájom sa povzbudzovali k úspešným výkonom. Vládla veselá atmosféra a všetci si tento deň príjemne užili. Našťastie piataci splnili zadané úlohy a mohli byť slávnostne uvedení medzi žiakov 2. stupňa.

Napokon si vyslúžili pochvalu, ale aj povzbudenie do ďalšieho štúdia od pani riaditeľky, ktorá im odovzdala pamätné listy a sladkú odmenu od pani zástupkyne.

Mgr. Renata Trungelová