Menu Zavrieť

Súťaž Dinosaurus mojimi očami

Základná škola A. Kmeťa Levice, Rodičovské združenie pri ZŠ A. Kmeťa v Leviciach, Občianske združenie EDIN a triedy pre intelektovo nadané deti vyhlasujú

 výtvarnú súťaž pre deti predškolského veku na tému:

„DINOSAURUS MOJIMI OČAMI“

Podmienky súťaže:

  1. ľubovoľná technika
  2. formát A3 – A4, priestorové práce
  3. vek súťažiaceho 5 – 6 rokov
  4. doručenie prác na sekretariát školy najneskôr do 10.02.2023s označením :  
  5. mena a priezviska súťažiaceho
  6. veku súťažiaceho
  7. adresy MŠ
  8. adresy súťažiaceho

 Výsledky súťaže budú oznámené v rámci aktivity pre žiakov MŠ s názvom DINOLAND 15.02.2023.  Víťazné práce budú ocenené hodnotnými cenami.

Bližšie informácie: Mgr. Marta Grellová, 0905245152

Mgr. Alica Meňhartová

riaditeľka školy