Menu Zavrieť

Získali sme hlavnú cenu v projekte Detský čin roka v kategórii Dobrý čin na nete

Detský čin roka je jedinečný a originálny projekt, ktorý motivuje ku konaniu dobrých skutkov. Hodnota ľudského života, zdravie a choroba, pomoc v rodine, priateľom i cudzím ľuďom, integrácia zdravých a postihnutých, ochrana prírody, zodpovednosť, spolupráca, nezištnosť, spolupatričnosť… to sú hlavné témy skutočných príbehov, ktoré dávajú deťom šancu pochopiť, čo je dobré a čo zlé a zorientovať sa v hodnotách. 

Posledný, 22. ročník projektu prebiehal pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky, pani Zuzany Čaputovej, a naši žiaci sa do neho zapojili krásnym príbehom plným lásky a úprimného priateľstva. 

Napísala ho a do súťaže zaslala pani učiteľka Marianka Sedliaková, ktorá je zároveň mamičkou piataka Filipka.  Jej list je nádherným poďakovaním všetkým, ktorí na Filipka v jeho boji s chorobou mysleli. Telefonáty, fotky, pozdravy do nemocnice, spoločný futbal na školskom dvore s triednym učiteľom Ervínom Szalmom boli milou podporou a určite prispeli k jeho rýchlejšiemu zotavovaniu. Krásnym pozdravom, ktorý Filipkovi dodával silu a poznanie, že spolužiaci na neho nezabudli, bola pesnička aj s videoklipom (video TU), ktorú Filipkovi spolužiaci spolu s pani učiteľkou Renatou Trungelovou zložili a nacvičili na hodinách hudobnej výchovy a náboženstva. Bolo to ako krásna modlitba za Filipka. Jej slová hovoria za všetko… „Náš Fifo, kamarát, takého každý chcel by mať, vždy pomôže, poradí, úsmevom Ťa pohladí. Máš ho rád a vieš, že má rád Teba, takého priateľa nik si len tak nedá… Nech Ťa anjel stráži, prosí trieda celá, už by Ťa tu, Fifo, pri nezbedách chcela.“Pieseň pre Fifa – Máme sa radi a myslíme na svojich kamarátov je prezentovaná na You Tube.  

„Pocity a dojatie z nej sa slovami opísať nedajú. Takéto čosi dokáže urobiť len ten, kto má naozaj rád. Ďakujeme, deti.Ďakujeme, pán učiteľ Ervín. Ďakujeme, Renatka. Ich prosba bola vyslyšaná. Fifko je zdravý a je opäť v škole. Každému dieťaťu na svete prajeme hlavne, aby bolo zdravé, šťastné a malo okolo seba takých spolužiakov a učiteľov ako náš Filipko.“ – píše v liste jeho mamička.  

V celoslovenskom hlasovaní žiakov na základných školách tento príbeh získal najviac hlasov a teda hlavnú cenu v kategórii Dobrý čin na nete. V dňoch 12. a 13. decembra 2022 sme sa s Filipkom a jeho kamarátom Filipkom Kurucom zúčastnili Slávnostného odovzdávania cien v Bratislave, kde prevzali cenu za celý triedny kolektív. Projekt Detský čin roka ponúka mnoho krásnych príbehov. Všetko dobré, čo sa deti naučia o živote cez príbehy iných detí si uložia do srdiečok a odnesú do dospelosti. 

Mgr. Renata Trungelová