Menu Zavrieť

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Školské kolo olympiády sa uskutočnilo 13. októbra 2022. Súťažiacimi bolo dvanásť žiakov 8. a 9. ročníka. Okrem online testu si zmerali svoje sily aj v transformácii textu – z odborného článku mali zostaviť opis pracovného postupu. Tretiu časť tvoril príhovor, v ktorom nám súťažiaci porozprávali o svojom najsilnejšom zážitku z Tatier.

Výsledky školského kola:

  1. miesto: Zoja Tužinská, 8. D
  2. miesto: Barbora Dobrotová, 9. B
  3. miesto: Eva Pálová, 8. D

Zoja Tužinská reprezentovala našu školu v okresnom kole O SJL 10.11.2022 kde v silnej konkurencii obsadila krásne 4. miesto.

Blahoželáme!!!