Menu Zavrieť

Florbalový krúžok

V tomto školskom roku sa na našej škole začal realizovať žiakmi veľmi obľúbený florbalový krúžok. Žiaci 1.stupňa sa pod vedením trénera Ing. Mareka Marka a jeho asistenta Tomáša Vargu stretávajú v školskej telocvični, kde sa deťom vytvára bezpečný priestor na trénovanie. Na tomto krúžku sa žiaci učia využívať všetky svoje individuálne zručnosti a schopnosti. Samozrejmosťou pri tomto druhu športovej aktivity ostáva aj rešpektovanie rozmanitosti kolektívu, keďže krúžok navštevujú žiaci rôznych vekových kategórií. Snažíme sa rozvíjať aj vzájomnú komunikáciu  a tímovú spoluprácu. Je vhodné podporovať snahu detí postupne sa zlepšovať v tom, čo robia. Pomôcť im odhaliť ich nadanie a pomaly ho rozvíjať. Takisto sa snažíme vidieť v každom malom športovcovi bytosť, ktorú šport baví. Usilujeme sa v deťoch prebudiť radosť z florbalu a zo športu všeobecne. Našimi hodnotami sa nateraz stáva: rešpekt, úcta, slušnosť, disciplína, dôvera, pravda, rozvážnosť, samostatnosť, trpezlivosť, pozitívny postoj, obetavosť, odhodlanie a v neposlednom rade aj otvorenosť vnímať a učiť sa nové veci.

Mgr.I.Hlošková