Menu Zavrieť

ZBER ŠÍPOK UKONČENÝ


Šípky odovzdať od 7:00 hod. do 7:45 hod. v pavilóne B – bočný vchod do kotolne pri
parkovisku. Šípky doručiť v kartónovej krabici alebo papierových vrecúškach, ktoré
budú označené vaším menom, triedou a množstvom v kg/g čistej váhy šípok.
Termíny odovzdávania:
3.10. – 4.10.
10.10. – 11.10.
17.10. – 18.10

Každý, kto sa zúčastní projektu, získa malý darček ako odmenu na pamiatku a každý
žiak, ktorý nazbiera viac ako 10 kg šípok, dostane ešte cenu naviac.

Najlepší zberači z celého Slovenska (jednotlivci) budú vyhodnocovaní samostatne pre
prvý a samostatne pre druhý stupeň. (1.miesto – fotoaparát, 2. miesto – luk, 3. miesto
– kolobežka).
Pre tri najlepšie triedy z celého Slovenska sú pripravené jednodňové výlety
autobusom do Lesnej školy v Leviciach spojené so zaujímavým programom a obedom
v neďalekej reštaurácii.