Menu Zavrieť

Biologická olympiáda na našej škole

Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci venovali jednej z najnáročnejších olympiád. Boli veľmi úspešní. Veď posúďte sami. Tu sú výsledky.

V kategórii C, v teoreticko – praktickej časti, sa v okresnom kole na 1. mieste umiestnil Filip Grúň z 9C triedy, postúpil aj do krajského kola, kde sa umiestnil na 5. mieste.

V kategórii C, v projektovej časti, sa v okresnom kole na 1. mieste umiestnila Simona Sedliaková z 7D triedy, na krajskom kole sa umiestnila na 2. mieste a v celoslovenskom kole bola úspešná riešiteľka.

V kategórii D, v teoreticko – praktickej časti, sa v okresnom kole na 2. mieste umiestnila Nina Roháčová z 7C triedy a úspešnou riešiteľkou sa stala Nina Tužinská zo 7D triedy.

V kategórii D, v projektovej časti, sa v okresnom kole na 1. mieste umiestnila Simona Sedliaková zo 7D triedy a na 2. miest sa umiestnil Marek Mäsiar z 6C triedy.

V kategórii E – zoólogia sa v okresnom kole na 3. mieste umiestnila Beáta Mederlyová zo 6C triedy.

V kategórii E – geológia  sa v okresnom kole na 6. mieste umiestnila Nina Gazdíková z 9B triedy.

V kategórii E – botanika sa v okresnom kole na 1. mieste umiestnil Mathias Markovič z 8B triedy, ktorý sa v krajskom kole umiestnil na 4. mieste.

V kategórii F sa v okresnom kole na 4. mieste umiestnilo družstvo starších žiakov z 5C triedy: Radka Maďarová, Peter Maruška, Rastislav Mišík, Kiara Kupčová a Ján Krištof.

Všetkým súťažiacim srdečne gratulujeme!